חברי/ות הנהלה

unnamedיו"ר רבנים למען זכויות אדם: הרבנים אניטה סטיינר ומשה יהודאי.

חברי הועד המנהל

 • לוי ויימן קלמן
 • צבי ויינברג
 • מעיין טורנר
 • משה יהודאי
 • ברי לף
 • ג'רמי מילגרום
 • אבי נוביס דויטש
 • אניטה סטיינר
 • יהוידע עמיר
 • אנדי פאוור
 • יונתן צ'יפמן
 • שאול פיינברג
 • איימי קליין
 • מיכאל קליין כץ
 • אורי רגב
 • אד רטיג