חברי/ות הנהלה

unnamedחברי הועד המנהל

 • יו"ר | הרב ד"ר אד רטיג
 • הרב צבי ויינברג
 • הרב מעין טרנר
 • הרב משה יהודאי
 • הרב ג'רמי מילגרום
 • הרב שאול פיינברג
 • הרב אניטה שטיינר
 • הרב אורי רגב
 • סטודנט לרבנות, בני מיניך
 • סטודנט לרבנות, רענן מלק
 • ועדת ביקורת | הרב אהוד בנדל והרב גליה סדן