מדיניות תכנון והריסות בתים בגדה

המשפט הבינלאומי מחייב מדינה כובשת לשמור על הסדר הציבורי ועל רווחת האוכלוסייה הנכבשת בין השאר באמצעות תכנון.  למרות זאת, מדיניות התכנון והבנייה בגדה אינה מאפשרת לפלסטינים לקבל היתרי בנייה, ולפיכך בונים פלסטינים בעל כורחם ללא אישור חוקי. לא מדובר בעבריינות מצד פלסטינים, אלא בהפרה של אמנות בין לאומיות שישראל חתמה עליהן ואשררה אותן ופגיעה בזכויות תושבים מוגנים. העוול צורם לעין כאשר התנחלויות עם מבני קבע, מגרשי ספורט ובריכות שחיה עומדות במרחק מאות מטרים מהפחונים והאוהלים שבעליהם קיבלו צו הריסה. המחלקה הגישה עתירות לבג"צ על מנת למנוע הריסות של מבנים פלסטינים, החל מפחונים, שירותים, דירים ובריכות לאגירת מים וכלה בבתי מגורים, מסגדים ובתי ספר. בנוסף דורשת המחלקה מהמדינה לתכנן עבור הכפרים הפלסטינים, על מנת לשנות את המדיניות ולמנוע הריסות עתידיות והיא אף מעורבת ביוזמות תכנון מצד תושבי הכפרים עצמם.

קיראו עוד: 

2017

 

2016

2015

hebrew