המדינה הודיעה לבג"צ כי, לראשונה, היא מתכננת לערוך תסקירי מעצר לקטינים פלסטינים ›

המדינה הודיעה לבג"צ כי בכוונתה ליישם נוהל חדש לתסקירי מעצר לקטינים פלסטינים, זאת בהמשך לעתירה של ארגוני זכויות. המדינה מבקשת לפיכך למחוק העתירה אך הארגונים דורשים כי קודם לכן יפורסם הנוהל וייבחן האם הוא מספק.

תסקירי קטינים במעצר הוא נוהל המעוגן באמנות בינלאומיות והמתקיים בישראל, המספק הגנה לקטינים.

ביום רביעי ה-07.03.18, הודיעה המדינה לבג"צ כי בהמשך להכנת טיוטת צו המתקן את תחיקת הביטחון ביו"ש, כך שתוענק לבית המשפט המשפט הצבאי סמכות שבשיקול דעת להורות על עריכת תסקיר מעצר לקטין פלסטיני ממאי 2017, אושרה בתקציב המדינה מסגרת תקציבית לעניין. המדינה ביקשה לדחות העתירה לאור תגובתה. המשיבים, מספר ארגוני זכויות, ביקשו כי קודם יפורסם הצו וייבחן עד כמה הוא עומד בקנה אחד עם המקובל באמנות בינלאומיות ובישראל. בית המשפט צפוי להכריע בכך בימים הקרובים.

רקע:

בפברואר 2017 עתרו לבג"צ עמותת רבנים למען זכויות האדם, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל, רופאים לזכויות אדם וקטין פלסטיני, באמצעות משרד עורכות הדין גבי לסקי ושות', בנוגע לאי-עריכת תסקירי מעצר לקטינים פלסטינים בגדה.

העתירה דורשת מתן צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא תסדיר בתחיקת הביטחון את האפשרות לעריכת תסקירי מעצר לקטינים פלסטינים על-פי שיקול דעתו של בית המשפט הצבאי או לפי בקשת הקטין; כמו-כן, מדוע לא יוקם מערך של עובדים סוציאליים מיומנים, דוברי ערבית, שיהיו אמונים על עריכת התסקירים והעברתם לבית המשפט תוך זמן סביר.

על חשיבות העתירה:

בישראל קטינים שנעצרים זכאים לתסקיר מעצר אשר מפרט את נסיבותיו האישיות של הקטין ויש בו כדי לסייע לבית משפט לבחון את שאלת הפגיעה בקטין מעצם המעצר, הערכת מסוכנותו וכן חלופות מעצר אפשריות. בגדה, ככל שזה נוגע לקטינים פלסטינים, לא מופעלת פרקטיקה זו. ללא תסקיר מעצר אין בידי בית משפט די כלים על-מנת להגן על זכויותיהם של קטינים פלסטינים ולממש את חובתו על פי דין לעשות שימוש במעצר קטינים כאמצעי אחרון בלבד.

דוגמה לבעייתיות בכך מגולמת בנתון הבא: 70% אחוז מהקטינים הפלסטינים שכנגדם מוגשים כתבי אישום נעצרים עד תום ההליכים, לעומת 25% מכלל הנאשמים בישראל, כולל בגירים.

פגיעה זו הנה כפולה ומכופלת נוכח המציאות המיוחדת הקיימת בשטחים במסגרתה קטינים מגיעים למעצר במקרים רבים לאחר שכבר הופרו אי אלו מזכויותיהם היסודיות עוד טרם הגשת כתב האישום, הפרות אשר ממשיכות אף במהלך שהייתם במעצר, כאשר הם לא זוכים לחינוך ולשיקום כפי שזוכים להם קטינים בישראל.

בנוסף טוענים העותרים כי הפרקטיקה הקיימת לפיה לא נשלחים קטינים לתסקיר לצורך החלטת בית משפט לעניין מעצרם פוגעת פגיעה קשה ובלתי מידתית בעיקרון טובת הילד, המהווה עיקרון-יסוד המנחה את הרשויות בבואן לטפל בקטינים.

יודגש כי הגנה על זכויותיהם של קטינים מהווה חובה על פי כללי המשפט הבינלאומי החל בשטחי הגדה המערבית וכן מהתחייבויותיה של ישראל במסגרת היותה צד לאמנה בדבר זכויות הילד (1989) ולאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (1966).

אודות רבנים למען זכויות האדם

רבנים למען זכויות האדם הוא הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה מעל מאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.