הצלחות בהשפעה על חקיקה למען חייבים החיים בעוני והגנה על דירת מגוריהם ›

בתמונה: עו"ד בקי כהן-קשת

מחיאות כפיים ליוו את ההצבעה אתמול על חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי. היה ברור שצריך להסדיר את סוגיית החובות של היחידים ושל החברות, שהיא בעיה כאובה מאוד במדינת ישראל.

בסך הכל החקיקה החדשה המסתמנת צפויה לשפר את מצבם של חייבים החיים בעוני, בין השאר בשל סעיפים שאנו, ברבנים למען זכויות האדם, דחפנו לכלול. עם זאת החקיקה מותירה כמה שאלות פתוחות.

בישראל אנשים רבים החיים בעוני נכנסים לחובות פשוט מתוך הצורך לשרוד. ההתמקדות של החוק עברה אל הצורך לחלץ אנשים מהחוב ולשפר את מצבם תוך איזון בין רציונל גביית החוב ובין זכויות החייבים והכרה בכשלים מבניים המפילים אנשים לחובות. החוק מביא שינוי בשיח –חייבים אינם "בעלי מוסר תשלומים רע" אלא מי שסבלו מכשל אשראי. החוק החדש יוצר הליך ברור המוביל חייבים להפטר (מחיקת חלק מהחוב) ואפשרות לפתיחת דף חדש. ההבטחה לשיקום החייבים המופיעה בכותרת החוק עדיין איננה מעוגנת בחוק ובתקנות. יש סימן שאלה האם ההבטחה תמומש. נמשיך לדחוף ליישום של נקודה קריטית זו.

עו"ד בקי כהן-קשת: "דאגה שנותרה על כנה היא קיומם של מסלולים נפרדים לחייבים החיים בעוני ולאילו שלא, כשדווקא הראשונים מנותבים לטיפול ההוצאה לפועל, גוף שמכוון לגבייה ולא ברור כיצד השיקום המופיע בכותרת החוק יבוא בו לידי ביטוי. הוועדה הקשיבה לקולות של אנשים החיים בעוני שהופיעו בוועדה ותרמו מהידע שלהם לחוק הסופי, וקיבלה חלק מהתיקונים שרבנים למען זכויות האדם הציעו. אחד הנושאים המשמעותיים שבו הצלחנו לשפר את מצב החייבים החיים בעוני הוא בהגנה על דירת המגורים שלהם."

החוק מסתיים בהחלטה על מחקר נלווה לבחינת השפעתו. אנו מברכים על השינוי החשיבתי ועל השינויים החיוביים הרבים שהתקבלו. אנחנו מקווים שביישום החוק תבוא לידי ביטוי התפיסה של רש"י המדגיש כי חובה עלינו להלוות כסף ולדאוג לאדם שחי בעוני. המקבילה לכך בחיים המודרנים היא שלמדינת ישראל יש אחריות לאנשים בכלל, ולחיים בעוני בפרט לחיים של כבוד. ניהול הליך פשיטת רגל מכובד ומכבד עם שיקום בתוכו הם חלק מחיים של כבוד.

נמשיך לעקוב ולראות כיצד חוק חשוב זה ישפיע הלכה למעשה על האדם הקטן הנקלע לחובות.

לקריאה נוספת

אודות עו"ד בקי כהן-קשת

עו"ד בקי כהן-קשת היא עורכת דין הפועלת למען נפגעי הדיור הציבורי במסגרת ארגון רבנים למען זכויות האדם