התקנות החדשות בעניין הזכות ללימודים למקבלי הבטחת הכנסה לא יממשו את הראציונל לשמו נועדו: לאפשר לימודים להורים עצמאיים/יחידניים, בכדי לשבור את מעגל העוני ›

מתוך המאבק של רותי קדם להשכלה, יצאנו למאבק בשם כל האימהות החד הוריות המבקשות השכלה. בתצלום: רותי קדם.
ביום ב', ה-23.01, דנה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתקנות שאמורות היו לכאורה לתקן כשל של שנים רבות: הורים עצמאיים (יחידנים) שמקבלים הבטחת הכנסה זכאים בתיאוריה לרכוש השכלה אקדמית כך שיינתן להן\ם פתח להתקדמות בחיים ויציאה מעוני. בפועל הם מתקשים לעשות זאת – הם מחוייבים בהתייצבות בלשכה ובקבלת הצעות עבודה לפי שיקול דעת של הפקיד\ה שבפניו\ה עמדו. כך יצא שרבים מהם לא יכלו לממש בפועל את הזכאות ללימודים, והמדינה חסמה אפיק ליציאה מעוני בפני מי שחיים בעוני.
כאמור, התקנות היו אמורות לתקן את הכשל הזה, אך ניתוח התקנות מלמד כי הן לא יביאו לתיקון המיוחל אלא יישמרו את החסם בפני מימוש הזכות ללימודים בפני מקבלי הבטחת הכנסה:

התקנות שהובאו בפני הועדה כפי שפורסמו באתר הכנסת: מי שעובד ולומד ומגיע ל-40 שעות שבועיות של לימודים+עבודה יהיה זכאי לפטור מהתייצבות בלשכה. לא מצויין יחס מוגדר בין שעות עבודה ללימודים.

בבדיקה רנדומלית שלנו לימודים לתואר ראשון נעים בסביבות ה-25 שעות שבועיות בשנה הראשונה. על שעות אלו יש להוסיף עוד כ-15 שעות עבודה שבועיות. הקונסטלציה הזו תקשה מאוד על מקבלי הבטחת הכנסה אכן לממש את לימודיהם. המדובר באוכלוסיה שונה מאוד מהפרופיל של הסטודנט הממוצע: אוכלוסיה שלרוב רחוקה מאוד מהלימודים בתיכון או מרקע של לימודים אקדמים ולכן צריכה הרבה יותר זמן על מנת להתמודד עם הדרישות האקדמיות; ובנוסף אלו אנשים שלרוב מטפלים בילדים קטינים ולכן הזמן הפנוי מבחינתם ללימודים מראש מוגבל. בהקשר הזה היקף מצטבר של 40 שעות לימודים פרונטליים ועבודה לא ייאפשר להם להתכונן למבחנים, לקרוא חומרי לימוד ולמעשה לרכוש השכלה. אין זמן פנוי שיכול לאפשר הצלחה בלימודים.

יוצא מכאן שהתקנות מנותקות מהצרכים והיכולות של האנשים עצמם, וכך הן מחטיאות לראציונל שלשמו יועדו.

הרב עדית לב, מנהלת תחום צדק חברתי ברבנים למען זכויות האדם: אפשר רק לחשוב על הדוגמא שהורים כאלו, החיים בעוני, נותנים לילדיהם – מאבק למען רכישת השכלה ושאיפה להתקדם בחיים – ולהצטער על כך שבמקום לעודד תהליך מבורך זה המדינה מקשה עליו.

הנה תסריט: אם חד הורית, חיה מהבטחת הכנסה. היא מחליטה להוציא את עצמה ממעגל העוני. היא מצליחה לגייס כסף לתשלום שכר לימוד לתואר ראשון. היא מתקבלת. היא יודעת שהיא זכאית ללמוד ולקבל קצבה – ואז היא מגלה שהזכאות הזו היא רק בתנאי שהיא תלמד משרה מלאה ותעבוד עוד 15 שעות, כל זה לפני שהיא חשבה על איך משלבים בין לימודים במשרה מלאה עם הורות משמעותית.
40 השעות של לימודים ועבודה ביחד שיובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה ביחד יבטלו את החוק בלי לבטל אותו. 

במקום להושיט יד למי שחי בעוני – יפנו לו עורף.

ח"כ חברי ועדת העבודה והרווחה – שנו את התקנות האלו!

זה בידיים שלכם!

:

Download the PDF file .

  • תקנות הבטחת הכנסה

:

Download the PDF file .

עוד על המאבק: