פרשת השבוע "בֹּא": מהי בחירה חופשית ›

משה עומד מול פרעה. James Tissot [Public domain], via Wikimedia Commons

בדבר תורה לפרשת השבוע "בֹּא", הרב מרדכי גולדברג, שואל האם במדינת ישראל יש לנו בחירה חופשית, ואיך אנחנו רואים את העולם? מצד אחד אין משטר שכופה עלינו לחשוב כך או אחרת. אך מהצד האחר, התקשורת היא זאת שקובעת וממסגרת לנו את התודעה. כיצד, אם כך איך נגיע לבחירה חופשית? ואיך הדבר קשור להקשיית לב פרעה, בידי ה'.

"וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, בֹּא אֶל-פַּרְעֹה: כִּי-אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת-לִבּוֹ, וְאֶת-לֵב עֲבָדָיו, לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה, בְּקִרְבּוֹ." (שמות י:א )

ישנם הרבה פסוקים בתורה בפרשיות הראשונות בספר שמות, שבהם ה' אומר למשה שהוא יחזק את לב פרעה. כלומר, שפרעה לא יגיב למכות לשחרר את בני ישראל, אלא כל פעם שה' יפסיק את המכה, הוא יתחרט ויחליט לא לשחרר את העם. כמובן, הדבר הזה עומד בסתירה נגד העיקרון של בחירה חופשית. ב"משנה תורה", הרמב"ם אומר שהעיקרון הזה של בחירה חופשית הוא "עמוד התורה והמצוה", כי בלי זה, האדם לא היה אחראי על מעשיו, ואי היה אפשר לדון אותו על פי מעשיו.

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, ואין הקב"ה  גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע… דבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה, שנאמר:

"ראה נתתי לפניך היום את החיים" (דברים ל:טו), וכתיב: ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה (דברים יא:כו). כלומר שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין רעים… אבל נדע בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם, ואין הקב"ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך… ומפני זה נאמר בנבואה, שדנים את האדם על מעשיו – כפי מעשיו: אם טוב ואם רע – וזה הוא העיקר שכל דברי הנבואה תלויים בו. (מתוך הלכות תשובה, פרק ה, הלכה א-ה)

הרמב"ם. מקור: By Blaisio Ugolino (Rambam Institute) [Public domain], via Wikimedia Commons

הרמב"ם אומר אחר כך ש:

"פסוקים הרבה יש בתורה ובדברי הנביאים שהם נראים כסותרים עיקר זה, ונכשלים בהם רוב האדם ויעלה על דעתם מהם שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם לעשות רעה או טובה, ושאין לבו של אדם מסור לו להטותו לכל אשר ירצה". (הלכות תשובה ו:א).

בין הדוגמאות הכי בולטות לסתירה זו הם הפסוקים שבהם ה' אומר למשה שהוא יחזק את לב פרעה. אם פרעה לא החליט בעצמו לא לשחרר את בני ישראל, איך אפשר שה' העניש אותו? הרמב"ם בעצמו עונה על הקושיה, וישנם הרבה תשובות אחרות מהוגי דעות אחרים. ברצוני להביא את התשובה של אחד מגדולי החסידות ומתלמידי הבעל שם טוב, הרב מנחם נחום מצ'רנוביל (אוקראינה, 1730 – 1797) בספרו "מאור עיניים":

כי הנה עיקר הבחירה הוא שאמר הכתוב: "ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב … ובחרת בחיים" (דברים ל:טו) . ובמה יבחר אדם הטוב מן הרע אם לא בדעת, כשיהיה לו לאדם דעת להבחין בין טוב לרע אז יוכל לבחור בטוב ולמאוס ברע. והנה בגלות מצרים היה הדעת בגלות כאמור, ולא היה אז הבחירה השלימה בדעת השלם. כי זהו עיקר יציאת מצרים שיצא הדעת מהגלות ויכול להיות הבחירה בדעת, מה שאין כן בגלות כשהיה אצלו במצרים הדעת אז גם הבחירה לא היתה יכולה להיות. ואם כן לא נטלו מפרעה הבחירה כלל, שלא היתה עדיין הבחירה, שהרי נתהוה אחר כך בצאתם ממצרים ויצא הדעת מן הגלות. אז היה על מה לחול הבחירה.

מהי בחירת חופשית

מה זה באמת בחירה חופשית? האם זה רק היה בגלל שבמצרים היה משטר טוטליטרי שלא היתה למצריים (וגם לבני ישראל) בחירה חופשית? אבל מה לגבי פרעה בעצמו? הוא עמד בראש המשטר הטוטליטרי והוא קבע שם את החוקים. ברור שהיתה לו בחירה חופשית. היתה לו את היכולת ואת הכוח לעשות מה שהוא רצה. מסביר ה"מאור עיניים" שבחירה חופשית זה לא רק עניין של כוח פוליטי. גם פרעה בעצמו, שעמד בראש המעצמה הכי חזקה בעולם, לא היתה לו באמת בחירה חופשית. כי בחירה חופשית זה לא עניין של כוח אלא של דעת, או יותר נכון, מודעות.

יש לך בחירה חופשית רק אם יש לך מודעות, מודעות מלאה של האפשרויות הקיימות. ולאו דווקא אפשריות פרקטיות, מה אתה יכול לעשות, אלא אפשרויות במודעות שלך, איך אתה בוחר להסתכל על המציאות. פרעה רק ידע מציאות אחת. הוא היה השליט של המעצמה הגדולה. הוא היה הנציג של הָאֵלִים בעולם (או אפילו אלוהים בעצמו). הערך העליון שלו היה כוח, יותר ויותר עוצמה לממלכה שלו. לבנות יותר בניינים מפוארים כדי שאנשים יתפעלו מן העוצמה של מצרים. כדי לממש את המטרה הזאת, הוא השתמש במיליוני עבדים. הוא לא ראה את העבדים האלו כבני אדם עם "זכויות", אלא כאמצעים לממש את מטרתו, כחלקים של המכונה הגדולה של מצרים. לא היו לעבדים האלו זכויות משל עצמם, בגלל שהמדינה היתה הערך העליון, וכל מה שפרעה החליט כדי לממש את הערך העליון הזה צדק! אין עוד ערך חוץ מזה. אין שום ישות עליונה מעל פרעה. פרעה קובע את הטוב ואת הרע. "מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את ה' ואת ישראל לא אשלח!" (שמות ה:ב)  לכן ה' היה צריך לחזק את לב פרעה, כדי שהוא לא ייכנע לפחד הטבעי שלו מהמכות, כדי שהוא יבין עד כמה הוא טועה, במבט שלו על המציאות.

האם בחברה הדמוקרטית המודרנית במדינת ישראל יש לאזרחים בחירה חופשית, איך הם רואים את העולם? מצד אחד, כן. אין משטר שכופה עלינו לחשוב כך או אחרת. מצד שני, אנחנו כל כך מושפעים מהתקשורת ומהנרטיב שהם מוכרים לנו. איך אנו מסתכלים על השכנים הפלסטינים שלנו שחיים ביחד אתנו במדינה הזאת? האם כולם הם מחבלים שרוצים למחוק אותנו מהמפה? איך אנו מסתכלים על היהודים החרדים? כפרזיטים שרק מנצלים אותנו ולא תורמים לחברה? ומה עם המתנחלים? פשיסטים שרוצים להרוג ככל שיותר ערבים ולחטוף את האדמה שלהם? עד שאנחנו לא לומדים להכיר את הנרטיב של האחר, אין לנו באמת בחירה חופשית. כמובן, גם לצד השני אין לו באמת בחירה חופשית איך הוא רואה אותנו. הבחירה החופשית האמיתית רק יכולה להיות על ידי יצירת דו שיח פתוח בלי שום דעות קדומות. בקרוב בימינו!

שבת שלום,

הרב מרדכי גולדברג