מה זה גזל באמצעות שיבו"ם? ›

my-meme

מתנחלים קיצוניים מפעילים שיטות שונות לגזל קרקעות מפלסטינים. אחת השיטות הפחות מדוברות היא מה שאנו מכנים: שיבו"ם. אז מה זה הפועל המוזר הזה? איך הופכים אמצעי ביטחוני לניכוס?

ככה. בעקבות האינתיפאדה השנייה הכריז צה"ל על רצועות נרחבות של אדמה מסביב להתנחלויות מסויימות כשטח ביטחוני מיוחד (או בקיצור: שב"ם). לעיתים זו רצועה נרחבת מאוד ביחס לגודל ההתנחלות, שלפלסטינים אסורה הכניסה אליה ללא תיאום ואישור הצבא, למרות שברצועות הללו ישנן קרקעות חקלאיות רבות ששייכות לפלסטינים. התנחלויות ומאחזים אחרים יצרו לעצמם שב"ם לא רשמי, למרות שהצבא לא ראה לנכון להכריז על כך מבחינה ביטחונית. איך זה נעשה? איומים, הפחדות ואלימות מצד מתנחלים קיצוניים הביאו את הפלסטינים להבין שלאדמותיהם החקלאיות באזור הזה לא כדאי להם להכנס.

השב"ם מוגדר למטרה ביטחונית בלבד, אבל בפועל מתנחלים רבים מנצלים את מניעת הגישה כדי להשתלט על אדמות ולעשות בהן כבשלהם ואף מנסים, ולעיתים מצליחים, לקבל חזקה על אדמות אלו בתואנה שהם עיבדו אדמות "נטושות", ותוך טשטוש העובדה שהן נִגְזְלוּ מבעליהם בכוח. בעוד שהשתלטות מסוג זה לא מוגבלת לשבמ"ים, שם קל יותר לנצל את מניעת הגישה של החקלאים לאדמתם. לעיתים מתנחלים קיצוניים חומסים זיתים או ייבול אחר או משחיתים את היבול של שדות ומטעים בשב"ם ואף מעבר לו. בפעמים אחרות מתנחלים מתנכלים גם לעבודות חקלאיות שהצבא אישר ותיאם, בין אם באלימות ממש או סתם על ידי הפרעה לעבודות ופלישה לשטח לא להם. הרבה פעמים ההצקות הללו מסתיימות בכך שהצבא מבטל את יום העבודה לחקלאים הפלסטינים כדי "למנוע חיכוכים", שזה בעצם שם קוד לחוסר מוכנות של הצבא להתמודד עם בריונות של מתנחלים קיצוניים גם במחיר של פגיעה בחקלאות הפלסטינית. החקלאים שלעיתים שכרו עובדים ו\או כלים הנדסיים, והתפנו ממשימות אחרות כדי לעסוק בפעילות חקלאית באדמתם, נאלצים להתפזר לביתם והנזק רב. נזק נוסף נגרם כי הצבא מאשר לחקלאים הפלסטינים ימים מועטים מדי של כניסה לאדמה הפרטית שלהם, גם זה פוגע בחקלאות פגיעה חריפה. יש שחקלאים פלסטינים מתייאשים מכל ההצקות והאלימות ומרימים ידיים. בפועל, במקרה הרע מתנחלים משתלטים על אדמות פרטיות של פלסטינים בשב"ם, ובמקרה ה"טוב" האדמות הללו הופכות למעין "פארק טבעי" סמוך להתנחלויות, שהופקע מבעליו הפלסטיני ומשמש לרווחת המתנחלים. הנימוק ביטחוני הפך לכלי לשם גזל – להל"ן גזל באמצעות שיבו"ם.

כמובן שהצבא לא מכריז על רצועה סביב כפרים פלסטינים שסבלו מאלימות מתנחלים קיצוניים כשטח שאסור לכניסת מתנחלים. המדיניות הביטחונית הזו – שניתן להתווכח מתי ועד כמה היא מידתית – נעשית באופן לא-סימטרי על בסיס מוצא.

אל תתנו להם לשב"ם אדמה פלסטינית; גזל באמצעות שיבו"ם הוא גזל בחסות השלטון, ולפיכך חמור יותר. עלינו להיות רגישים במיוחד לזכויות הפלסטינים, כמי שאין להם ייצוג במוסדות השלטון הישראלים וכמי שחיים תחת משטר צבאי ומפלה.

על מערכות מסוג זה אמר הרש"ר הירש, מאבות האורתודוקסיה המודרנית, שכאשר החזקים לוקחים על עצמם את ה"עול" לעשות צדק לאלו שאין להם קול ולא יושבים בשולחן הדיונים, זה "גובל בפשע", אפילו עם כוונותיהם טובות.

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.