מבזי היהדות – חירבו בית פלסטיני עליו השתלטו, ונטשו בו ספרי קודש וטליתות ›

בית פלסטיני מזרחית לבורין, שתושביו נאלצו לנטוש אותו בשל התנכלויות אלימות, הוחרב והפך למעין "בית מדרש" שהקימו מתנחלים קיצוניים; וזה ננטש כשבתוכו ספרי קודש מוזנחים.

רבנים למען זכויות האדם במכתב לרבנות הראשית בדרישה לטפל בנושא: אלו מבזי היהדות. יש בדבר משום חילול השם וחילול הקודש משולש: השתלטות על בית פלסטיני, הפיכת גזל הגוי ל"בית מדרש", ונטישת ספרי קודש באבק. הזלזול ביהדות זולג ממצוות שבין אדם לחברו למצוות אחרות. מי שלא רואה את בסיס הקדושה ביחסו לאדם שנברא בצלם, בל נתפלא שהוא מזלזל גם בספרי הקודש.

רבנים למען זכויות האדם פנו היום, יום ד' ה-25.10.17, לרבנות הצבאית ולגורמים רלוונטים נוספים בצה"ל על מנת לטפל בביזוי משולש של היהדות: השתלטות על בית פלסטיני, הפיכת גזל הגוי ל"בית מדרש", ונטישת ספרי קודש באבק.

אמש, יום ג' ה-24.10.17, הזדעזעו פעילי רבנים למען זכויות האדם לגלות בבית פלסטיני שבעליו נאלץ לנטוש אותו, מעין "בית מדרש" שהוא חילול הקודש בכמה וכמה רמות: לצד כתובת גרפיטי של "מוות לערבים", שלט של "בית מדרש עין חורון", סממני השחתה של בית לא להם, נתגלו גם ספרי קודש מוזנחים ונטושים באבק, מזוזה זנוחה, ובחצר טלית זרוקה. הבית שנמצא בקצה המזרחי של הכפר הפלסטיני בורין, מתחת למאחז גבעת רונן ולא רחוק מהמאחז מגיני הארץ, נטוש מזה מספר שנים לאחר שהבעלים הפלסטיני לא יכול היה לעמוד בהתקפות וההתנכלויות מצד שכניו ונאלץ לעקור למשפחתו בשכם. פעילי רבנים למען זכויות האדם גילו את המחזה בעת שליוו חקלאים פלסטינים שמסקו עצי זית המקיפים את הבית שהפך לחורבה. הפלסטינים במקום נהגו ביותר כבוד בספרי הקודש מהקיצוניים שנטשו אותם ולא נגעו בהם.

במכתב רבנים למען זכויות האדם הם ביקשו מהרבנות הראשית ומח"ט הגזרה לטפל בביזוי המשולש של היהדות: גזל בית פלסטיני והחרבתו, הפיכת הגזל כתולדה מאלימות למעין "בית מדרש", ונטישת ספרים וטליתות בבית שהפכו לחורבה נטושה, באבק.

20171024_114851

הרב אהוד בנדל מרבנים למען זכויות האדם לעניין הגזל: עיקר הבעיה הוא הגזל, אך מעבר ליחס לספרים. לעניין זה הציטוט הראוי הוא "הגוזל את הגוי חייב להחזיר לגוי. חמור גזל הגוי מגזל ישראל… מפני חילול השם". (תוספתא בבא קמא י:טו). וראה עוד מה שכתב הרב צבי הירש אשכנזי בעניין איסור גזל הגוי:

"והלא אנחנו נצטווינו שלא לעשות מעשים מכוערים.. שלא להרגיל עצמינו לגנוב.. וכל זה אינו בעבור הפעול אלא בעבורנו אנחנו, הפועלים לקנות בנפשנו דעות אמתיות ומדות טובות וישרות לזכותנו לטוב לנו" (שו"ת חכם צבי כו).

הרב קובי וייס מרבנים למען זכויות האדם לעניין ביזוי הספרים:

גיבוב ספרי הקודש המושלכים בביזיון צובט את הלב. יהודים המתיימרים להקים "בית מדרש" הביאו את הספרים כדי ליצור מראית עין של בית מדרש ולמעשה יצרו את ההיפך המוחלט. נזכר בכמה הלכות בסיסיות: *ספרי הקודש המודפסים.. יש בהם קדושה וצריך לנהוג בהם כבוד

הרוצה להניח ספר מידו .. לא יזרוק את הספר אלא יניחהו בכבוד. אסור להניח נ"ך על גבי תורה.

אין להניח ספרים של תורה שבעל פה כגון תלמוד ומפרשים וספרי מוסר וכדומה על גבי נ"ך אין להניח ספר קודש הפוך, אין להניח ספרי קודש אלא במקום מכובד*. (שולחן ערוך ונושאי כליו ביורה דעה סימן רפב).

גיבוב הספרים הנראה בתמונות הוא בניגוד גמור לכל הלכות קדושת ספרים. איזו קדושת בית מדרש נוצרה כאן? מעבר להלכה יש כאן כדי לרמוז על פיזור הנפש של מקימי המקום. פיזור הספרים מסמל את פיזור ההיגיון היהודי של יצירת "זולה" בבית פלסטיני שננטש בעקבות הצקות חוזרות ונשנות של שכניו היהודים.

אנו מכירים את מאמרו של רבי צדוק במסכת אבות שאין לעשות את התורה קרדום לחפור בה. נדמה שפרשנות פלסטית שכזו לא עלתה גם על דעתו של רבי צדוק, אותו הצדיק שצם ארבעים שנה במאמץ נואש למנוע את חורבנו של בית המקדש השני.

השתלטו על בית פלסטיני והפכו אותו למעין בית מדרש שננטש על ספריו

השתלטו על בית פלסטיני והפכו אותו למעין בית מדרש שננטש על ספריו

השתלטו על בית פלסטיני והפכו אותו למעין בית מדרש שננטש על ספריו

  • עידכון 29.10:

בעקבות פניית רבנים למען זכויות האדם הבטיח צה"ל לטפל בספרי קודש שננטשו בבית פלסטיני עליו השתלטו קיצוניים. הארגון ידרוש גם טיפול בגזל.

בית פלסטיני מזרחית לבורין, שתושביו נאלצו לנטוש אותו בשל התנכלויות, הפך למעין "בית מדרש" בידי מתנחלים קיצוניים שנטשו בתוכו ספרי קודש מוזנחים. בעקבות פניית רבנית למען זכויות האדם הודיע היום צה"ל כי "הנושא בטיפול"; הארגון ידרוש תשובות ברורות.

רבנים למען זכויות האדם במכתב לרבנות הצבאית ולאלוף הפיקוד בדרישה לטפל בנושא: אלו מבזי היהדות. הזלזול ביהדות זולג ממצוות שבין אדם לחברו למצוות אחרות. מי שלא רואה את בסיס הקדושה ביחסו לאדם שנברא בצלם, בל נתפלא שהוא מזלזל גם בספרי הקודש. יש לטפל בהשתלטות, באלימות ובביזוי הספרים גם יחד.

צה"ל הודיע היום, יום א' ה-29.10.17 לעמותת רבנים למען זכויות האדם כי מטפל בתלונתה מה-25.10.17, בדבר ביזוי משולש של היהדות: מקרה של השתלטות על בית פלסטיני, הפיכת גזל הגוי ל"בית מדרש", ונטישת ספרי קודש באבק, בבית פרוץ לכל. מתחקיר שערכה העמותה אנו למדים כי הבית (המכונה מאחז אור האורות או "הלבנים") ננטש על ידי יושביו, מתנחלים קיצוניים, לפני כחודש וחצי, לאחר שהצבא הרחיק את המשתלטים מהבית הגזול בפאתי הכפר בורין. את הספרים התורניים הותירו המתנחלים הפולשים מאחור.

אודות רבנים למען זכויות האדם

רבנים למען זכויות האדם הוא הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה מעל מאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.