גל חריף של גניבות זיתים ממטעים פלסטינים מעיב על תחילת עונת המסיק בגדה ›

גניבות זיתים פרעתא ג'ית
החקלאים של פרעתא ושל ג'ית מודיעים לצה"ל כי נגבנו זיתים במטעי הכפרים הפלסטינים. 17.10. צילם: זאכריה סדה.

ב-4 מקרים הגנבים הישראלים נתפסו ועוכבו לחקירה; במקרים רבים אחרים הגוזלים לא נתפסו.

רבנים למען זכויות האדם: המדובר בפשעי שנאה אידיאולוגיים. רוב הגניבות מתבצעות בשטחים בהם צה"ל מגביל את כניסת החקלאים הפלסטינים לאדמותיהם; מכאן אחריותו המוגברת של הצבא לשלום המטעים.

סדרת אירועי גניבת זיתים ממטעים של פלסטינים בגדה בשבועיים האחרונים מעיבה על תחילת עונת המסיק:

בשבוע שעבר תיעד מנהל מחלקת השטח של רבנים למען זכויות האדם גניבה בזמן אמת, במטע השייך לתושבי עוורתא שהוכרז כשב"מ (שטח בטחוני מיוחד המקיף התנחלויות) ליד איתמר. הגנבים הצליחו לברוח ולא נעצרו.

YouTube Preview Image

במקרים רבים אחרים פלסטינים גילו שֶׁיְּבוּלָם נגנב לאחר שהותר להם להכנס לאדמותיהם בתיאום. כך נתגלה היום בכפרים פרעתה וג'ית, למשל.

ב-4 מקרים בשבוע האחרון ישראלים קיצוניים נתפשו בעת מעשה הגזל ועוכבו לחקירה על ידי כוחות הביטחון; כך באלג'ניה על יד המאחז זית רענן; באדמות קריוט בין עדי עד לקדה; בעלייה למאחז הר ברכה, באדמות הכפר בורין; ומקרה נוסף באדמות קריוט ליד עלי. במקרה האחרון נתפס מתנחל שהוא מתנכל סדרתי למסיק המוכר לכוחות הביטחון משנים קודמות – בכל זאת הוא לא הורחק מהשטח.

עוד בטרם החלה עונת המסיק פנתה עמותת רבנים למען זכויות האדם למת"ק והבהירה שצפויה להתרחש תופעה כזו של גניבת יבול במספר מקומות מועדים לפורענות בהם מונע צה"ל מהחקלאים גישה סדירה וחופשית לאדמתם. ביקשנו מהצבא לאבטח את המקומות הללו ולהקדים את המסיק לפי הלו"ז הדרוש. המת"ק אכן נענה לבקשה להקדים את המסיק באזור חוות גלעד, אך לצערנו המקום לא אובטח כמו שצריך ולכן המתנחלים הצליחו לגנוב את היבול.

רבנים למען זכויות האדם: הַמּוֹטִיבַצְיוֹת מאחורי הגניבות הללו מאפיינות אותן כפשעי שנאה אידיאולוגיים ואף גזעניים: תפישה, המגובה על ידי רבנים קיצוניים, לפיה לפלסטינים אין אפילו זכות קניין ואף מציירת את הגזל, כחלק ממאבק על הארץ, מבלי להתחשב בזכויות היושבים בה.

ברוב המקרים בהם נגנב יבול מדובר בשטחים בהם צה"ל מונע את כניסת בעלי האדמות הפלסטינים לשטח (למעט בימים מסוימים, מוגבלים ומתואמים), וכך חושף את המטעים לאנשי הגזל. מכאן אחריותו המוגברת של צה"ל שהרחיק את בעלי האדמות, לאבטח את המטעים שהופקרו לגניבות והתנכלויות.

הרמב"ם בהלכות גניבה: "…ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי עובד עבודה זרה…" (פרק א הל' א).

עמותת רבנים למען זכויות האדם מסייעת מדי שנה לחקלאים פלסטינים שגישתם לאדמתם מוגבלת בעונת המסיק. בין השאר מפעילה העמותה מתנדבים במסיק המאפשרים להגביר את קצב העבודה ולפצות במשהו על המגבלות שמטיל הצבא; כמו גם לרכך את החשש של החקלאים מפני מתנחלים קיצוניים ואלימים באזור.

  • התנדבו לסייע לחקלאים הפלסטינים במסיק הזיתים. התקשרו והירשמו למסיק: 02-6482757

עוד בתקשורת:

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.