שורה של גילויים אחרונים בנושא פרשיית חטיפת ילדי תימן מציירים תמונה קודרת ביותר שמחייבת חקירה רצינית ›

18952647_479451725720866_3597268374729384234_n
מקור התמונה: תמונת פרופיל פייסבוק של עמותת מר"ם – חטיפת ילדי תימן מזרח ובלקן

שורה של גילויים אחרונים בנושא פרשיית ילדי תימן מציירים תמונה קודרת ביותר שמחייבת חקירה רצינית. עדויות וראיות רבות מחזקות את הטענות כי ילדים, בעיקר ממוצא תימני, הופרדו מהוריהם בצורה לא ראויה ונרחבת, בפרט בשנותיה הראשונות של המדינה.

עד כה עלו במסגרת הפרשה העדויות והראיות הבאות:

  • אנשי ממסד מהתקופה הרלוונטית המודים כי באופן שיטתי ומתמשך זהותם של פעוטות ותינוקות לא נשמרה כראוי במחנות העולים, וניכר שלא נעשה מאמץ סביר לאתר את ההורים במקרים רבים של אובדן סימני זיהוי של הפעוטות.
  • אנשי ממסד מהתקופה הרלוונטית שהעידו כי פעולות אימוץ לא מוסדרות ולא כשרות נעשו באותו זמן בסדר גודל נרחב, שלא בערוצים המקובלים, לעיתים ישירות מבתי החולים.
  • נתגלו מקרים רבים של תיקי אימוץ חסרים או נטולי פרטים שאמורים להיות בתיקי אימוץ.
  • אף נתגלו כמה מקרים בהם בדיקות די.אנ.איי מאששות כי ילדים [לרוב תימנים] שאומצו קשורים להורים ביולוגיים שטוענים בתוקף כי לא מסרו אותם לאימוץ.
  • ישנן גם עדויות מהימנות על כך שלאורך השנים הורים רבים שילדיהם נעלמו זעקו כל העת על אובדן ילדיהם, ניסו לאתרם ולא זנחו אותם או מסרו אותם לאימוץ מרצונם.

הוועדות החוקרות עד כה היו נטולות "שיניים" וסמכויות חקירה המאפשרות את מיצוי חקר האמת. יש לדרוש פתיחת חקירה אמיתית של הסוגיה הכאובה הזו, המטילה צל כבד על זכויות האדם בישראל.

 

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.