תוכנית נועימה להעברה [גירוש] 1000 משפחות בדואיות פלסטיניות הוקפאה לעת עתה ›

בתמונה: היישוב חאן אל אחמר, אחד מיישובי שבט הג'הלין.

אתמול [11.6] בבוקר שמע בית המשפט העליון את תגובת הממשלה, לגבי תכנית המינהל האזרחי להעברת משפחות בדואיות משבט הג'הלין לאזור העירוני נועימה (תכנית נועימה) שמצפון ליריחו [קיראו על התוכנית כאן וכאן]. התכנית נעשתה, ללא כל התייעצות עם הבדואים הפלסטינים. הם מתנגדים לה מחשש שיישומה תהרוס את פרנסתם המסורתית ותביא למעשי איבה בין השבטים שהוכרחו לחיות באופן מלאכותי על אותה קרקע. חשוב לציין המנהל האזרחי, הוא בעצם שם אחר למשטר הצבאי של ישראל בגדה ואין שום סיבה מהותית לבקשת ההעברה הזאת בתוך שטחי הרשות. הרב יחיאל גריינימן מדווח מדיוני בג"צ.

בדיון אתמול סירב בג"ץ לדון בערעור של עו"ד שלמה לקר, מטעם 26 הקהילות של הג'האלין. נשיאת בית המשפט, השופטת נאור, קבעה כי מאחר והתכנית נמצאת בשלב מתקדם – היא למעשה לא מתקדמת כלל – הערעור צריך להישמע בשלב האחרון, כאשר הוא לא יהיה תיאורטי בלבד. לקר הסכים לדחות את הערעור ולא להתמודד עם דחייתו הרשמית. הנקודה העיקרית שהעלה היא שלא התייעצו עם כלל עם הבדואים לגבי התכנית. הוא הציג ראיות לכל כולל הצהרות מפי גורמי צבא הסותרות את טענות המינהל האזרחי כי התייעצו עם הבדואים. עם זאת למרבה האכזבה שלנו, בית המשפט הגיב לחששות אלה ובחר לדחות את הדיון עד לערעור הבא.

עם זאת הבדואים זכו בהוצאות בית המשפט, מה שמעיד על אי שביעות רצון מעמדת הממשלה. בעקבות הדיון, אמר עו"ד לקר, כי תכנית נועימה, של המינהל האזרחי להעברת (גירוש) 1000 משפחות בדואיות פלסטיניות הוקפאה לעת עתה [עם זאת אין שום החלטה רשמית] אבל לא ידוע לו על נסיבות פוליטיות כאלו או אחרות שגרמו להתפתחות זאת.

הרב יחיאל גריינימן