עדכון – נדחה הדיון בבג"צ על עתיד הכפר הפלסטיני חאן אל אחמר ›

han alhamar

עדכון – נדחה הדיון בבג"צ [(2242/17)] על עתיד הכפר הפלסטיני חאן אל אחמר; לא יתקיים דיון השבוע. הדיון בבג"צ נדחה ל-25 בספטמבר, 2017. 

הדיון בבג"צ ( יוזמה של מתנחלים מכפר אדומים) בעניין בית הספר בחאן אל אחמר ידון בדרישה לביצוע צו הריסה נגד בית הספר היחיד בכפר (רקע על הסיפור).

רקע:

חאן אל אחמר הוקם בטרם החלה ישראל לשלוט בגדה, ותושביו הם תושבי הנגב לשעבר שלאחר הקמת ישראל ברחו או גורשו לשטח הגדה, אזור מישור אדומים, שם קבעו את ביתם, אך מעולם לא זכו להכרה כיישוב בשל אורח החיים המסורתי שלהם. מול הכפר הבדואי הזה, מהעניים והדלים בכפריי הגדה, שמתקיים ללא חשמל ומים, ניצב כפר אדומים, עם כל התשתיות, שמאכלס את האליטה של ישראל – השר אורי אריאל, ואישים מהממסד כמו אריה אלדד וסליי מרידור גרים בו. מצד אחד יישוב בעל כוח כלכלי, פוליטי וצבאי; מצד שני יישוב עני שמפריע לשכנים המבוססים עד שהם עותרים נגדו לבג"צ. בוא נאמר: לא, לא נסכים להריסת הכפר או בית הספר שבו.

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.