סקירה על האפלייה במדיניות הביטחונית בגדה ›

screenshot_20170519_110140

לא לפי מידת האיום; לפי מוצא – סקירה מטעם רבנים למען זכויות האדם על האפליה השיטתית הגלומה במדיניות הביטחונית בגדה, והפועלת כנגד הפלסטינים.

בסקירה מודגם כי גם לנוכח סיטואציות ביטחוניות דומות, התנהלות הכוחות משתנה דרסטית לפי הזהות של התוקפים והקורבנות, ולא קשורה רק בחומרת האיומים.

לאחר שבועות בהן תועדו אנשי כוחות הביטחון מתעלמים משורה של תקיפות מצד מתנחלים קיצוניים כלפי פלסטינים, אנו מבקשים להציג מסמך מקיף המרכז מגמות של אפלייה במדיניות הביטחונית בגדה.

מטרתנו בסקירה זו היא לעבור מהסתכלות על הפרטים האלימים להסתכלות מערכתית: אנשים אלימים וקיצוניים יש בשני העמים; מזווית של זכויות האדם השאלה היא איך נוהגות הרשויות מול תופעת האלימות הלאומנית, הטרור ופשעי השנאה. בסקירה זו נדגים כיצד בסיטואציות ביטחוניות דומות הפעולות והמדיניות של כוחות הביטחון שונה לפי הזהות הלאומית של התוקפים והמותקפים. בסקירה זו ליקטנו מידע קיים על כמה ממישורי האפליה במדיניות הביטחונית בגדה, היא רחוקה מלהיות סקירה שלמה.

לסקירה המלאה: מדיניות ביטחונית מפלה נגד הפלסטינים בגדה

סקירה על האפלייה במדיניות הביטחונית בגדה:

Download the PDF file .

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.