שלחנו מכתב התרעה לפני הליכים לצבא בשל פעילות שילוט פוגענית בחברון ›

IMG_20170419_142159_382

ביום שלישי, כ"ט בניסן\ התשע"ז (ה-25.04.17) שלחנו לצה"ל מכתב התרעה לפני פנייה להליכים משפטיים אם לא תשונה החלטתו בתוך 7 ימים. המכתב שנשלח ליומ"ש איו"ש ולאלוף פיקוד המרכז, רוני נומה, הוא תגובה לתשובות הצבא במסגרת התכתבות בין הצדדים, במסגרתה סירב הצבא להכיר באחריותו לטיפול בפעילות השילוט הפוגענית בחברון, ואף סירב לאבטח או לאשר כניסה לפעילי רבנים למען זכויות האדם כך שיוכלו להסיר את השילוט הפוגעני בעצמם.

המדובר בדרישה לפעול נגד שילוט שהוצב בכפייה על רכוש פלסטיני פרטי או בתופעה של הסרת שלטי רחוב בערבית ותליית שלטים עבריים במקומם ברחובות בהם רוב הדיירים פלסטינים. צה"ל מסרב לפעול נגד תופעה זו שנעשתה ללא אישור הרשויות ואף מסרב לאשר קיום פעילות עצמאית להסרת השלטים.

רח-השוהדה-4-450x300

על-ציר-תנובה-2-450x300

כיכר-גרוס-רח-השוהדה-שלט-450x300

בית-רומנו-רח-הושהדה-6-450x300

800px-Sigmar_Gabriel_(2013)

רקע:

בחודשים האחרונים פנתה עמותת רבנים למען זכויות האדם, יחד עם הארגון הפלסטיני "צעירים נגד התנחלויות" לצבא, בבקשה לאבטח פעילות להסרת שלטים פוגעניים שנתלו בחברון.

המדובר בשלטים שנתלו בכפייה על חנויות ורכוש אחר של פלסטינים בעודם מציגים את הנראטיב של המתנחלים ומשחירים את דמותה של האוכלוסייה הפלסטינית; וגם בשלטי רחובות שנתלו לאחר שהוסרו בלא סמכות השלטים המקוריים בערבית, תוך שינוי שם הרחוב לשם עברי ושימוש בשפה העברית והאנגלית בלבד. המדובר כאמור ברחובות בהם דיירים פלסטינים הם הרוב, ובמהלך שלא קיבל אישור לא מעיריית חברון ולא מרשויות הצבא.

פעילות זו של החלפת שילוט, שנעשתה ככל הנראה על ידי גורמים מקרב מתנחלי חברון, פוגעת בזכויות התרבותיות והחברתיות של הפלסטינים, מנוגדת לחוק, ונעשתה ללא אישור הרשויות. עם זאת הפעילות הזו נעשתה בחסות הכוח הצבאי המאפשר לקבוצה קטנה וקיצונית פעילות כזו המבטאת כפייה וביזוי, ומכאן האחריות המוגברת של הצבא לנעשה. אך צה"ל לא רק שלא פעל נגד השילוט הפוגעני בעצמו – ככוח השולט והאחראי על האזור, וכמחוייב מחובותיו לפי הדין הישראלי והבינלאומי – הוא אף אוסר על פעילים ישראלים ופלסטינים לעשות את העבודה בעצמם.

רבנים למען זכויות האדם: סוגיית השילוט הפוגעני צריכה להיות מנותקת משאלות מדיניות ומהמחלוקת הפוליטית סביב הריבונות הראויה בעיר חברון. תחת כל ריבונות תקינה אסור לאפשר תליית שלטים על רכוש של אחרים, והחלפת שמות רחובות ללא אישור ובניגוד לשפה ולמורשת של רוב תושבי הרחוב. המדובר בביזוי ורמיסת הכבוד של התושבים.

בנוסף, סירוב הצבא לאפשר ולאבטח פעילות להסרת שלטים פוגעניים בחברון מבטאת מדיניות אפלייה ביטחונית מצד צה"ל: אבטחה ואישור פעילות רק למי שתפישת עולמם קשורה לימין הקיצוני היהודי. מצד אחד הצבא מאשר ומאבטח תדיר פעילות של קיצוניים מקרב מתנחלי חברון בלב אוכלוסייה פלסטינית וגם לנוכח איומים ביטחוניים מצד גורמים קיצוניים בקרב הפלסטינים – למשל תהלוכות, כמו העדלאידע, בהן מופיעים תדיר סמלים של ארגון כך המוגדר כארגון טרור וביטויי גזענות כלפי האוכלוסייה הערבית כמו גם קריאות גנאי כנגד ערבים מצד גורמים מתסיסים. מצד שני, צה"ל מסרב לבקשה חד פעמית להסיר שלטים פוגעניים שנתלו בכפייה, בלא סמכות ובניגוד לחוק על רכוש פלסטיני. השימוש בהצדקה של חששות ביטחוניים לא משקף פה אלא אפלייה בוטה והפיכת צה"ל לכלי שרת לאבטחת גורמי ימין קיצוני וטרור יהודי ופסילת פעילות שטיבה שמירה על זכויות האדם.

Download the PDF file .

 

עוד בנושא:

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.