עתירה לבג"צ לערוך תסקירי מעצר לקטינים פלסטינים כמקובל בישראל וכמחוייב על פי אמנות בינלאומיות ›

עמותות רבנים למען זכויות האדם, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם, עתרו לבג"צ באמצעות משרד עורכות הדין גבי לסקי ושות', בדרישה למתן צו על תנאי שיורה למדינה לנמק מדוע לא תסדיר עריכת תסקירי מעצר לקטינים פלסטינים בגדה. בג"צ הורה למדינה לתת את תשובתה עד ה-20.04.17.

לתפישת העותרים, אי הפעלת תסקירי מעצר ביחס למקרים של קטינים פלסטינים מהווה פגיעה בזכויותיהם, הפלייה פסולה וכן הפרה של אמנות בינלאומיות.

אמש, יום ב', ה-27.02.17, הגישו הארגונים רבנים למען זכויות האדם, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם, באמצעות משרד עורכות הדין גבי לסק ושות', עתירה לבג"צ הנוגעת לזכויות קטינים פלסטינים במעצר. העתירה דורשת מתן צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא תסדיר בתחיקת הביטחון את האפשרות לעריכת תסקירי מעצר לקטינים פלסטינים על-פי שיקול דעתו של בית המשפט הצבאי או לפי בקשת הקטין; כמו-כן, מדוע לא יוקם מערך של עובדים סוציאליים מיומנים, דוברי ערבית, שיהיו אמונים על עריכת התסקירים והעברתם לבית המשפט תוך זמן סביר.

שופט בג"צ, נעם סולברג, הורה למדינה להשיב לעתירה עד ה-20.04.17.

על חשיבות העתירה:
בישראל קטינים שנעצרים זכאים לתסקיר מעצר אשר מפרט את נסיבותיו האישיות של הקטין ויש בו כדי לסייע לבית משפט לבחון את שאלת הפגיעה בקטין מעצם המעצר, הערכת מסוכנותו וכן חלופות מעצר אפשריות. בגדה, ככל שזה נוגע לקטינים פלסטינים, לא מופעלת פרקטיקה זו. ללא תסקיר מעצר אין בידי בית משפט די כלים על-מנת להגן על זכויותיהם של קטינים פלסטינים ולממש את חובתו על פי דין לעשות שימוש במעצר כאמצעי אחרון בלבד.

פגיעה זו הינה כפולה ומכופלת נוכח המציאות המיוחדת הקיימת בשטחים במסגרתה קטינים מגיעים למעצר במקרים רבים לאחר שכבר הופרו אי אלו מזכויותיהם היסודיות עוד טרם הגשת כתב האישום, הפרות אשר ממשיכות אף במהלך שהייתם במעצר, כאשר הם לא זוכים לחינוך ולשיקום כפי שזוכים להם קטינים בישראל.

בנוסף טוענים העותרים כי הפרקטיקה הקיימת לפיה לא נשלחים קטינים לתסקיר לצורך החלטת בית משפט לעניין מעצרם פוגעת פגיעה קשה ובלתי מידתית בעיקרון טובת הילד, המהווה עיקרון-יסוד המנחה את הרשויות בבואן לטפל בקטינים.

יודגש כי הגנה על זכויותיהם של קטינים מהווה חובה על פי כללי המשפט הבינלאומי החל בשטחי הגדה המערבית וכן מהתחייבויותיה של ישראל במסגרת היותה צד לאמנה בדבר זכויות הילד (1989) ולאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (1966).

 

מקור התמונה:  CC0 Public Domain

אודות רבנים למען זכויות האדם

רבנים למען זכויות האדם הוא הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה מעל מאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.