המדיניות הנוכחית מלמדת שניתן להיאבק בעוני אם רק רוצים בכך ›

profits-1953616_1280
התמונה היא אילוסטרציה

תגובת הפורום למאבק בעוני על סקירת הכלכלן הראשי המלמדת על צמיחה בעשירונים הנמוכים – ניתן לראות שאפשרי להיאבק בעוני כשרוצים בכך

הסקירה האחרונה שפרסם הכלכלן הראשי טוענת  לעלייה ברמת החיים של העשירונים הנמוכים ולחלחול מטה של הצמיחה. מבלי שהספקנו להתעמק בסקירה אנו חוששים כי ייתכן שהיא מבטאת צמיחה בחלקים מסויימים של השכבות הנמוכות בלבד, ולא בקרב מי שלא הצליחו למצוא משרה מלאה או שאינם מסוגלים לעבוד. עם זאת, גם בכך יש חידוש חיובי. הסקירה של הכלכלן הראשי מייחסת את הצמיחה בעשירונים הנמוכים לשורה של קווי מדיניות וביניהם מהלכים חברתיים בכיוון שבו ממליץ הפורום למאבק בעוני ללכת: העלאת הקצבאות, מס הכנסה שלילי והעלאת שכר המינימום.

העובדה שלאחרונה צעדה הממשלה בכיוון החברתי הזה, גם אם מעט ומאוחר מדי, היא צעד חיובי ראשוני שאנו מקווים כי יילך וייגבר. אנו קוראים לממשלה להכיר בהשיג חיובי ראשוני זה שהשיגה, ולחזק את הקו הזה על מנת שניצני השינוי יהפכו לשינוי חיובי משמעותי. הממשלה עדיין יכולה לרשום לזכותה מהפך חיובי במדיניות החברתית.

הארגונים החברים בפורום למאבק בעוני:
פעילים חברתיים החיים בעוני | איגוד העובדים הסוציאליים | א.ל.א- אדם למען אסיר | אם הבנים | אנו | אוכל לנזקקים | אגודת יהודי אתיופיה| האגודה לזכויות האזרח בישראל | האגודה לזכויות החולה בישראל | המינהל לשירותי קהילה עיריית ירושלים | המכון לאחריות אזרחית | המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי | המשמר החברתי | חדר מצב | כן לזקן- לקידום זכויות הזקנים | מז"ח מרכזי זכויות חברתיות בנגב שדרות, אופקים, באר שבע| נשים מובילות שינוי- באר שובע | עבודה פרטנית לשינוי חברתי, באר-שבע | עו"סים שינוי | רשת ביטחון חברתי | שומרי משפט- רבנים למען זכויות האדם | שותפות חיפה אקדמיה קהילה להתרת שרשרת העוני | שתיל מייסודה של הקרן החדשה לישראל | מרכז מוסאוא – לזכויות האזרחים הערביים בישראל | נכה, לא חצי בן אדם | מרכז רותם – פרקטיקה ומחקר עם צעירות.

 

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.