רבנים למען זכויות האדם לקהילה הבינלאומית: יש להתכונן ליום בו פתרון שתי המדינות לא יהיה עוד ישים ›

israel-159604_1280

במכתב שנשלח לגורמים בינלאומיים קורא הארגון לשרטט מסגרת לשמירה על זכויות האדם של פלסטינים וישראלים ביום בו תתערער ההיתכנות ליישום פיתרון שתי המדינות. המכתב נשלח לגורמים האמונים על זכויות האדם ו\או יחסי חוץ בממשל האמריקאי, באיחוד האירופי ובאו"ם.

לנוכח חקיקת "חוק ההסדרה" והתפתחויות נוספות, שלח היום, ד' (י"ב בשבט התשע"ז), ארגון רבנים למען זכויות האדם מכתב לשורה של גורמים בקהילייה הבינלאומית בקריאה לשרטט מסגרת לשמירה על זכויות האדם של פלסטינים וישראלים ביום בו תתערער ההיתכנות ליישום פיתרון שתי המדינות.

ארגון רבנים למען זכויות האדם מדגיש במכתב כי הוא איננו טוען שכבר כיום אין פיתרון שתי המדינות ישים, וגם כי הוא אינו מבקש לחוות דעה על פיתרון פוליטי כזה או אחר. להבדיל, הארגון טוען כי האפשרות הריאלית להתערערות פיתרון שתי המדינות מחייבת להערך לכך, ולחשוב מה יהיו הדרישות מישראל בתחום זכויות האדם במצב עתידי כזה. עוד כותב הארגון במכתב כי מן הראוי שאזרחי ישראל כמו גם הפלסטינים יבינו את המשמעויות תהליך כזה.

"מאבקינו למען זכויות האדם והמחוייבות הדתית שלנו לרדיפת צדק ושלום מחייבים אותנו לקדם את הזכויות הפרטיות והקבוצתיות של האוכלוסיות החיות איתנו באותה מסגרת פוליטית, בלי קשר לאיך תראה מסגרת זו", מבהיר הארגון במכתב.

Download the PDF file .

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.