בג"צ הורה למדינה לאפשר גישת חקלאים פלסטינים לאדמותיהם מהן הורחקו בשל הקרבה למאחז אביגייל ›

רעולי פנים תוקפים פעילי זכויות אדם באדמות טוואני ליד מאחז אביגיל
בתמונה: רעולי פנים תוקפים פעילי זכויות אדם באדמות טוואני ליד מאחז אביגיל

בג"צ הורה למדינה לאפשר גישת חקלאים פלסטינים לאדמותיהם מהן הורחקו בשל הקרבה למאחז אביגייל. עם זאת, החלטת בג"צ להכשיר כביש גישה למאחז שעובר על אדמות פרטיות מיישמת בפועל את חוק ההסדרה שטרם עבר.

רבנים למען זכויות האדם: לצד ההישג לחקלאים, זהו גזל הגוי.

אמש התפרסמה החלטת בג"צ מיום רביעי האחרון, ה-21.12.16, במסגרתה הורה בית המשפט למדינה ולצה"ל לאפשר לפלסטינים לעבד את אדמותיהם הפרטיות הסמוכות למאחז הלא חוקי אביגיל שבדרום הר חברון. במקביל סירב בג"צ לבקשת המדינה למחוק את העתירה נגדה, שהוגשה על ידי בעלי הקרקע הפלסטינים ובסיוע רבנים למען זכויות האדם. בית המשפט והורה על קיום דיון נוסף כדי לעמוד מקרוב על יישום ההחלטה.

בשנת 2013 הגישו פלסטינים תושבי דרום הר חברון עתירה לבג"צ בסיוע רבנים למען זכויות האדם. בעתירה דרשו הפלסטינים לאפשר להם לעבד את אדמותיהם הפרטיות שהגישה אליהן נמנעה. המגבלות נבעו מבניית המאחז הלא חוקי אביגיל: בתחילה ישבו בתי המאחז גם על חלק מאדמותיהם של הפלסטינים; לאחר התערבות משפטית פונו הבתים שיושבים על קרקע פרטית, אך אופן התפרשות המאחז מביא לכך שנמנעת בפועל גישת הפלסטינים לאדמותיהם הסמוכות לו. כמו כן דרשו הפלסטינים לסלק מאדמותיהם מבנים שונים שעדיין יושבים ממש על אדמתם הפרטית.

בדיון שנערך בשבוע שעבר טענה המדינה כי היא מאפשרת גישה חופשית לעותרים, ומטעם זה יש לבטל את העתירה, אולם כאמור השופטים דחו בקשה זו, תוך דרישה לעקוב אחר החלטתם לאפשר לפלסטינים להיכנס לאדמותיהם. השופטים ציינו טווח זמן של לפחות יומיים בשבוע, לימי עבודה מלאים – מהבוקר עד לתום היום, שיש להקצות לחקלאים הפלסטינים. יש לציין כי גם החלטה זו מונעת גישה חופשית של הפלסטינים לאדמותיהם ובכך מהווה פגיעה בזכות הקניין שלהם.

בנוסף, דחה בג"צ את תביעת הפלסטינים להרוס לאלתר את הכביש שהקימו מתנחלי אביגייל על אדמתם הפרטית, וקיבל את עמדת המדינה לפיה הכביש יהרס תוך שנתיים וחצי.

 

 

רבנים למען זכויות האדם:
במקרה של ההחלטה סביב המאחז אביגייל, מדובר ביישום דה פקטו של הצעת חוק ההסדרה, שמהותו הכשרת מאחזים בלתי חוקיים כאשר מדובר בהסכמה, ולו במשתמע, של המדינה. במקרה זה אף הגדילו לעשות ומעבר לרמיזה בדבר אפשרות להכשיר את המאחז עצמו, מכשירים בפועל גם כביש גישה אליו העובר על אדמות פרטיות של פלסטינים. הדבר סותר את שצווינו לפי המסורת היהודית: "הגוזל את הגוי חייב להחזיר לגוי, חמור גזל הגוי מגזל ישראל משום חילול השם" (תוספתא מסכת בבא קמא פרק י' הלכה טו).

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.