קמפיין מכתבים מרבני העולם לראש הממשלה נתניהו, לעצור את חוק גזל הגוי ("ההסדרה") ›

בתמונה למעלה קולאז' של תמונה של המאבק נגד חוק ההסדרה לצד תמונה של ראש הממשלה. מקור התמונה של ראש הממשלה:  By Foreign and Commonwealth Office (Prime Minister Netanyahu) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

רבנים יקרים עזרו לנו לעצור חוק שיכשיר את גזל הגוי באמצעות קמפיין מכתבים נגד חוק ההסדרה.

רבנים למען זכויות אדם צריכים שלוש דקות מזמנכם עבור קמפיין מכתבים דחוף כדי למנוע מישראל אימוץ חוק לא צודק, לא יהודי ולא מוסרי.

בזמן הקרוב עתידה הכנסת להעביר את חוק ההסדרה השנוי מאוד במחלוקת. הצעת החוק הזאת תכשיר גזל אדמות של פלסטינים בגדה המערבית לשם בניית מאחזים והתנחלויות על קרקע פלסטינית פרטית. בעלי הקרקעות הפלסטינים ייאלצו לקבל פיצוי על אדמותיהם ויאבדו כל סיכוי לשוב לאדמותיהם החקלאיות ולעבדן. החוק חל בתנאים מאוד מסוימים – כגון מקרים שבהם הייתה הסכמה מרומזת או מפורשת של הרשויות או של ארגונים המזוהים עם המתנחלים לבנייה על האדמה. מן הסתם  תנאים כאלו משמעם שהחוק חד כיווני ומפלה – וכך החוק הופך לרשמית את המציאות הכואבת בגדה המערבית: גזל אדמות אינו רק מותר באזור זה, הוא מוכשר רק כשמתנחלים בונים על אדמות פרטיות של לא-יהודים.

במילים אחרות: החוק הזה לא רק מכשיר גזל, הוא גם מקדם אפליה ממוסדת, וממשיך את מגמת הדחיקה של הפלסטינים בגדה המערבית משטח סי ל-220 מובלעות קטנות ובלתי רציפות בשטחי איי ובי.

נבקשכם לשלוח את המכתב מטה [או נוסח אחר לפי ראות עיניכם] לראש הממשלה בנימין נתניהו. גם אם החוק יעבור, מכתבם יהיה חשוב על מנת למנוע את יישומו בפועל. תודה שעזרתם לנו במאבקנו לקדם חברה צודקת המכבדת את דמות האל בכל אדם במדינת ישראל.

בברכה,

הרב איימי קליין, יו"ר, רבנים למען זכויות אדם

 

תגובת רבנים למען זכויות האדם לאישור חוק ההסדרה בקריאה שלישית, 7.2.2017

אודות הרבה איימי קליין

יו"ר שומרי משפט