תפילה לשלום ילדי כל העולם | صلاة لكل اأطفال العالم ›

תפילה לשלום ילדי כל העולם

صلاة لكل اأطفال العالم

 

אדון כל הברואים, מלך שהשלום שלו,

رب الخليقة ملك السلام

ברך את ילדינו ואת ילדי כל העולם

بارك اولادنا واولاد العالم اجمع

בבריאות הגוף, בריאות הנפש ובריאות הרוח.

بصحة الجسد والنفس والروح

אתה שבראת אותם בצלמך,

باري المخاليق على صورتك

ובאהבה רבה נפחת בם רוחך

وبالمحبة الجمة بعثت فيهم الروح

הצלח דרכם בעולמך אשר בראת.

وفق دربهم بعالمك الذي خلقت

הריק מחוסנך עליהם\וחזק בריחי גופם ונפשם.

هب لهم من لدنك قوة واعضد اجسادهم وانفسهم

היה שומרם ומצילם מיד רשעה,

احرسهم ونجهم من كل شر

כי רב חסד ואמת אתה.

لانك الصدوق المنعم

שים שלום בארץ ושמחת עולם לכל יושביה.

اجعل السلام يعم البلاد وبهجة ابدية لكل البشر

אמן, כן יהי רצון

فلتكن مشيئتك آمين

 

מחברת: הרב נאוה חפץ.

אודות הרב נאוה חפץ

מנהלת מחלקת חינוך