מדוע רק שלוש מפלגות הכניסו את נושא הפליטים ומבקשי המקלט למצעיהן ›

בתמונה למעלה: צילום של הרב אשרמן מהפגנת הפליטים בקולאז' עם לוגו של בחירות 2015 מאתר שתי"ל

רק שלוש מפלגות הכניסו את נושא הפליטים ומבקשי המקלט למצעיהן. קיראו את התחקיר שלנו במצעי המפלגות לנושא של פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בישראל

רק שלוש מפלגות הכניסו את נושא הפליטים ומבקשי המקלט למצעיהן – המחנה הציוני, מרצ והבית היהודי. יש לציין, כי במצע הרשימה המשותפת אין התיחסות לנושא, אבל התיחסות מפורטת קיימת במצע חד"ש, לענין הסדרת מעמדם של הפליטים, סגירת חולות ועוד.

יש עתיד, כולנו – לענין זה חשוב לציין את מצעי "יש עתיד" ו"כולנו כחלון", אשר אינם מתיחסים כלל לסוגייה, למרות שלשתי מפלגות אלה (שלא כמו למפלגות האחרות שאין להן עמדה בנושא) יש מצע מפורט ואפילו מפורט מאד. בעוד "כולנו כחלון" היא מפלגה חדשה ועל כן דעתה בנושא אינה ידועה, הרי ש"יש עתיד" תמכה בכנסת ב"חוק ההסתננות" ובהמשך כליאת מבקשי המקלט בכלא חולות.

המחנה הציוני ומרצ – המחנה הציוני ומרצ מציגות מצע מפורט בנושא מבקשי המקלט, הכולל את הפסקת כליאתם של מבקשי המקלט, בחינה מהותית של מעמדם, מתן אישורי עבודה והבטחת תנאי עבודתם והסדרת זכויותיהם הסוציאליות.

הבית היהודי – הבית היהודי רואה במבקשי המקלט כאיום על אופיה היהודי של ישראל ודורש, בנוסף על בניית גדרות, הפסקה מוחלטת של העסקת מבקשי המקלט בישראל. המצע אינו מתיחס לכליאתם של מבקשי המקלט, אולם הבית היהודי היתה בין יוזמי "חוק המסתננים" ותמכה בו, על כל גלגוליו.

הליכוד – הליכוד לא פרסם מצע ואינו עונה לשאלות בנושא מצע, אולם הוא תמך בחוק המסתתנים ובכליאתם של מבקשי המקלט ואף היה בין מובילי החקיקה.

ש"ס, יהדות התורה – גם המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה תמכו בחוק המסתננים.

יחד – בראשות אלי ישי – אינה מתיחסת לסוגיית מבקשי המקלט במצעה, אולם חבריה התבטאו במהלך השנים בזכות כליאתם של מבקשי המקלט.

קטעי המצעים

המחנה הציוני:

 • בחינה יעילה ומהירה של בקשות מבקשי המקלט ומעמד פליט, תוך עמידה בקריטריונים הבינ"ל להם מחויבת מדינת ישראל.
 • צמצום מספרם של מהגרי העבודה הבלתי חוקיים באמצעות הגברת פעולות האכיפה, לרבות כנגד מעסיקים ומתווכים, ובאמצעות מתן עדיפות להארכת תוקף רישיונות עבודה של מהגרי עבודה חוקיים על פני מתן היתרים להגעת מהגרי עבודה חדשים.
 • אכיפה יעילה של חוקי העבודה על מעסיקים של מהגרי עבודה ומניעת העסקה נצלנית .
 • מימוש רוחה של פסיקת בית המשפט העליון בעניין כליאתם של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה תוך מציאת פתרונות העולים בקנה אחד עם החוק הבין לאומי וערכי היסוד של מדינת ישראל.
 • גיבוש תכנית ממשלתית המאפשרת למבקשי מקלט ומעמד פליט (להבדיל ממהגרי עבודהבלתי חוקיים) להשתלב בשוק התעסוקה, באופן שיקדם פיזור גיאוגרפי וימנע הטלת נטל חברתי וכלכלי על אוכלוסיות מוחלשות ורשויות מקומיות בודדות.
 • גיבוש תוכנית ממשלתית לתגבור שירותי הרווחה, בריאות הציבור, החינוך ואכיפת החוק באזורים בהם ישנו גידול חד באוכלוסייה המקומית בעקבות השתקעותם של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט.
 • גיבוש מהלך ממשלתי לבחינת הצורך בהקמת גדר בגבולה המזרחי של מדינת ישראל באזור הערבה.

 

מרצ

 • ביטול מדיניות הכליאה של מבקשי מקלט וסגירת מתכן חולות. כליאת מבקשי המקלט וילדיהם, לאחר התלאות שעברו בדרך, מהווה התעללות חסרת תכלית ותוחלת.
 • הקמת מערכת בדיקת בקשות מקלט הוגנת ומתפקדת והענקת מעמד פליט למבקשי המקלט שיוכרו כפליטים.
 • מתן אישורי עבודה למבקשי המקלט עד לבירור המעמד.
 • החלת תושבות חברתית (נגישות לשירותי רווחה ובריאות) למבקשי המקלט ונגישות לשירותי בריאות ורווחה עד לבירור מעמדם.
 • הקמת מרכזי קליטה פתוחים בכל רחבי הארץ ולא בשכונות מצוקה.
 • מתן אישורי עבודה בישראל למהגרי עבודה על בסיס אישי של העובד בכפוף להסכם בילטרלי בין ממשלות, ולא דרך חברות כוח אדם.
 • ביטול משטרת ההגירה, והרחבה משמעותית של היחידה לאכיפת חוקי העבודה. יחידה זו תעסוק, בין היתר, בהבטחת תנאי עבודה שווים למהגרי עבודה.
 • מתן מעמד קבע לילדי עובדים זרים אשר נולדו בישראל או חיו בה במשך 5 שנים ויותר.
 • הבטחת הזכות לבריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממכלתי, חינוך, כיסוי בגין תאונות עבודה, נכות ולידה לכל עובד זר המועסק בישראל.
 • רפורמה בתנאי העסקת עובדים זרים בסיעוד – ביטול חובת הלינה בבית המטופל, ביטול יחסי עובד-מעביד בין המטפל למטופל הסיעודי, הגדרת מעסיק ברור, אשר יהיה אחראי לכל זכויות העובדים, הסדרת תנאי ההעסקה, ותשלום בגין שעות נוספות.
 • החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על כל מהגרי העבודה המועסקים בישראל.

 

הבית היהודי

 • עצירת גל המסתננים ושמירה על הצביון היהודי הדמוגרפי בישראל.
 • מדינת ישראל הפכה להיות לשכת העבודה של יבשת אפריקה. רבבות תושבי אריתריאה וסודאן צועדים מרחקים עצומים על מנת לזכות בפרס המיוחל – עבודה ופרנסה בישראל. בנוסף לגדרות שנבנים בכל מקום עלינו לתת פתרון ארוך טווח, והוא – הפסקת העבודה בישראל. אם ה"פרס" בקצה המנהרה ייעלם, גם המוטיבציה להיכנס לארץ תיפסק. הפסקה מוחלטת של תעסוקת זרים בלתי חוקיים בישראל היא מהלך קשה ואף אכזרי. אך אין ברירה. זו הדרך היחידה למנוע כניסת מיליון מסתננים מאפריקה בתוך חמש שנים.

 

קיראו עוד

אודות רבנים למען זכויות האדם

רבנים למען זכויות האדם הוא הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה מעל מאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.