תפילה לשלום ›

קברו של נחמן מברסלב. cc: ויקיפדיה
קברו של נחמן מברסלב. cc: ויקיפדיה

התפילה לשלום | רבי נחמן מברסלב

אדון השלום

מלך שהשלום שלו עושה שלום

ובורא הכל

יהי רצון מלפניך

שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם

ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם

ולא ישא גוי אל גוי חרב

ולא ילמדו עוד מלחמה.

עזרנו והושיענו כולנו

שניזכה תמיד לאחוז במידת השלום,

ויהיה שלום גדול באמת

בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו

ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב

בין כל בני אדם.

ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום

תמיד באמת ובלב שלם,

ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם

ואפילו נגד החולקים עלינו

ולא נבייש שום אדם בעולם

מקטן ועד גדול

ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך

בכל לב וגוף ונפש וממון ,

ויקויים בנו מקרא שכתוב

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

והשבתי חיה רעה מן הארץ

וחרב לא תעבור בארצכם

ה` שלום, ברכנו בשלום !

מתוך הסידור "ואני תפילתי" של כנסת הרבנים והתנועה המסורתית בישראל

מתוך הסידור "ואני תפילתי" של כנסת הרבנים והתנועה המסורתית בישראל

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.