צפו: פעיל ימין קיצוני נתפס עם מסור במטע השייך לכפר פלסטיני ›

פעיל ימין קיצוני נתפס עם מסור במטע השייך לכפר הפלסטיני תלפית. צילום: זאכריה סדה מרבנים למען זכויות האדם

דיווח פלסטיני: ב-5.3 פעיל ימין קיצוני נתפס עם מסור במטע השייך לכפר הפלסטיני תלפית וברח לאחר שניסה לתקוף את הפלסטינים ואת איש השטח הפלסטיני של רבנים למען זכויות האדם עם המסור החשמלי שבידו, והפלסטינים שלא רצו להסב לו פגיעה חמורה החליטו לסגת. בתמונות ניתן לראות כי הפלסטינים חסמו את דרכו אך לא פגעו בו או הגיעו איתו למגע פיזי. הם יצרו קשר עם איש השטח הפלסטיני של רבנים למען זכויות האדם, זאכריה סדה, שמיהר להזעיק את המשטרה ולהגיע לשטח. כמו כן וידא זאכריה שהמשטרה מטפלת בעניין ברצינות וכיל לא יהיו מי שעלולים בחמת זעם לפגוע לפגוע באיש שנתפס. זאכריה היה אחד מהפלסטינים אותם ניסה פעיל הימין הקיצוני לתקוף.

צפו: פעיל ימין קיצוני נתפס עם מסור במטע השייך לכפר פלסטיני

הכפר תלפית נמצא מזרחית לעלי. פלסטינים זיהו את פעיל הימין הקיצוני שנתפס כמי שצילם בעבר פלסטינים בכפר קריוט מבצעים גיזום חקלאי לעצי הזית שלהם, וניסה להציג זאת כפלסטינים שמשחיתים את עציהם ומאשימים מתנחלים.

צילום: זאכריה סדה מרבנים למען זכויות האדם

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.