תוכנית מעגלי התעסוקה: להוציא לכם את המיץ עד שתתייאשו מלבקש קצבת הבטחת הכנסה ›

פוסטר הסרט "ויסקונסין" של יונתן בן אפרת וישי גולן. רק 8% מהמשתתפים בתוכנית זכו להכשרה מקצועית, ורק 5% קיבלו שיקום מקצועי
התמונה מתוך: הסרט "ויסקונסין" של יונתן בן אפרת וישי גולן.

הרב עדית לב חוזרת עם ממצאים קשים מהדיון של תת הוועדה לתוכנית מעגלי תעסוקה, או בשמה הישן: תוכנית ויסקונסין, (קיראו את הפרוטוקל של הישיבה). כבר עם תחילת הדיון היא מגלה שמנכ"ל שירות התעסוקה הביא תוכנית מסודרת, אך זאת לא הייתה גלוייה לציבור, ולא הועברה בצורה מסודרת לח"כ או למשרדי הממשלה האחרים. קיראו את אשר מתרחש באפילת משרדי הממשלה, ומשפיע על החיים שלנו מחוצה להם.

תקציר הפרקים הקודמים

מאז בוטלה תוכנית ויסקונסין משרד האוצר מנסה להחזיר אותה, וגם עכשיו יש הצעת חוק שעומדת לדיון בפני הוועדה, הוועדה הפנתה שאלות שונות למשרד האוצר, ולמיטב ידיעתי עדיין לא קיבלה תשובה. לפתע התגלה דרך סכסוך עבודה של הוועד על תוכנית מעגלי תעסוקה. יש הטוענים שהיא איננה תוכנית ויסקונסין, ושאין מקום להשוות.

חשוב מאוד להשוות בין ויסקונסין לבין מעגלי התעסוקה, בגלל הסיבות הבאות:

 • התוכנית הזו מפנה אנשים החייבים להתייצב בשירות התעסוקה בשביל קצבת קיום מינימלית לטיפולה של חברת פרטית. עובדי החברה הפרטית יוכלו להמליץ על שלילת קצבתו של האדם.
 • התוכנית מחייבת התייצבות שלוש פעמים בשבוע, ללא שירותים תומכים (כמו החזר נסיעות או שמירה על ילדים), וגם הקריטריונים לשלילה הינם מעורפלים. לכן אנחנו מגדירים את התוכנית ככזו שממשטרת את הבאים אליה, ולאו דווקא מתמקדת במציאת עבודה. אנחנו כבר יכולים לזהות אוכלוסיות רבות שיתקשו מאוד לעמוד בתוכנית, יפרשו ממנה, וכתוצאה מזה תשלל קצבתם.
 • בתוכנית אין הכשרה מקצועית משמעותית.
 • שירות התעסוקה מיובש תקציבית שנים רבות, תוכנית זו שמוצגת על ידי משרד האוצר כהזרמה תקציבית של 8 מליון ש"ח לשירות התעסוקה, היא שוב תוכנית שבה רוב התקציב עובר לידי החברה הפרטית.
 •  קבוצת הביקורת במחקר על התוכנית תהיה אנשים שמתייצבים בשירות התעסוקה ולא מקבלים שום סיוע מעבר למפגשים עם מתאם ההשמה. אותו מתאם השמה מטפל לפחות ב- 500 אנשים במקביל (וחלקם אף ב-800 אנשים במקביל). התוכנית לא תושווה לאנשים הנמצאים בתוכניות אחרות שמתקיימות.

מכל הסיבות הללו (ועוד) אנחנו חושבים שזו לא תוכנית ראוייה, והיא סוג של תוכנית ויסקונסין.

את התוכנית הזו אפשר להפעיל בלי שינוי חקיקה, ולמעשה שירות התעסוקה יכול להתחיל להפעיל אותה כבר היום. לבקשת הכנסת הוא מחכה. מנכ"ל השירות ביקש שהדיונים יהיו מהירים, מכיוון שכל ההכנות כבר נעשו, ואני מנחשת שהמחשבים נקנו, וה"מאמנים", עובדי החברה הפרטית, יושבים בבית ומקבלים משכורת בלי שהתוכנית מופעלת. אני מזכירה שזה אותו מנכ"ל שלא טרח עד אתמול בבוקר להעביר חומר כתוב על התוכנית לוועדה.

אז מה למדנו על התוכנית?

 • התוכנית גובשה עם תבת וסטרייב, היא מבוססת על תוכנית שנוסתה ב-30 מקומות בעולם, וגם התייעצו עם אנשים משירות התעסוקה (ח"כ רוזנטל ביקש את המידע הזה).
 • את עובדי התוכנית תעסיק חברה פרטית, חברת "יעדים".
 • התוכנית מיועדת לחדשים בהבטחת הכנסה, ככל הנראה היא לא כוללת את מקבלי השלמה הכנסה (אנשים עובדים שמקבלים קצבה בגלל שמשכורתם נמוכה מאוד).
 • את התוכנית מפעילים "מאמנים" לא ברור מה זה אומר, מה ההכשרה שנדרשה ממנו. נאמר כי אלו אנשים שלמדו הנחיית קבוצות וכי הם עברו מרכז הערכה והם מתאימים לעבוד עם אוכלוסית מקבלי הבטחת הכנסה.
 • החודש הראשון הוא מעין איבחון. האיבחון הוא של רמת המוטיביציה. מי שיאובחן כבעל מוטיבציה גבוהה – ילך לסדנת מציאת עבודה. מי שיאובחן כבעל מוטיביציה נמוכה ילך לסדנת שינוי. סדנת השינוי היא ההכנה לתהליך חיפוש העבודה. (לא ברור מה נותן למאמן את היכולת לאבחן).
 • התוכנית: חודשים 2 עד 4 לביצוע סדנאות, אח"כ 3 חודשי הפוגה, אין סדנאות, התייצבות חד שבועית מול פקיד במאמץ מוגבר לייצר השמה, ואז אם זה לא ייצלח חוזר ל2 עד 3 חודשים לחיפוש עבודה מונחה, ואם זה גם לא מצליח, חוזר לדפוס התייצבות רגיל
 • התוכנית תכלול 3 מפגשים שבועיים, כל אחד כשעתיים, סה"כ 5-6 מפגשים. אחד מן המפגשים עם מתאם ההשמה של שירות התעסוקה.
 • לתוכנית יש תקציב לשנה אחת של ניסוי, 8 מליון ש"ח. התקציב: לשכר מאמנים, רכישת מחשבים, עזרים בסדנאות.
 • סה"כ יהיו 30 מאמנים
 • ההבדל בין השלב הראשון לשני – חודש אחד.
 • למאמן אין שום גישה למידע על דורש התעסוקה, מלבד המידע שהוא צובר בעצמו.
 • התשלום לחברה הפרטית הוא לא על פי ההשמות.
 •  בחינת הצלחה, הם רוצים לראות בסופו של יום מה ההבדל שהתוכנית מייצרת בהשתלבות בעבודה, או גלישה לעומק אבטלה.
 • הגדרת בלתי ניתן להשמה תמשיך כפי שהיא היום, מפגש עם רופא שירות התעסוקה. (אני יודעת שאנשים מגיעים לוועדה שיש בה יותר מאדם אחד).
 • אין שירותים תומכי תוכנית, ודי ברור שהעדרות היא סיבה לשלילת קצבה, כך שזה יכול להביא לשלילת קצבאות.
 • החברה המבצעת היא חברת יעדים, שזכתה במרכז לסדנאות עבור השירות כבר לפני שנה.
 • יהיה פקיד בכל לשכה שאחראי על התוכנית.
 • מה יבדקו במחקר המלווה: המון פרמטרים… מתמקד במניעת מעבר לעומק אבטלה, האם הוא ייצר אצל אנשים פרואטקיביות, למנוע את התלות בקצבאות.
 • התוכנית הזו אמורה לעבוד במקביל לויסקונסין, שעומדת כהצעת חוק נפרדת בפני הוועדה.

הובטח כי הח"כ (וכנראה גם משרדי הממשלה) יקבלו משירות התעסוקה את תיאור התוכנית כתוב עוד היום, והאוצר יישקול מה הוא יכול לתת.

בועז הירש סיפר שהוא כמנכ"ל ביטל את החלק בשכר עידוד שהתקבל על שלילות. ושאין יעדי שלילה בשירות התעסוקה כיום. כיום יש 500 עד 600 סירובים בחודש בכל הארץ, בכל האוכלוסיות.

נציג האוצר אמר בוועדה, במילים שלי: תעבירו את ויסקונסין, כי זה ממש חשוב. והנה התוכנית הזו לא מאפשרת לכם להגיד מעכשיו שמייבשים את שירות התעסוקה. נתנו להם 8 מליון ש"ח! והתוכנית הזו היא אחת מתוך 4 תוכניות שסוכמו עם שירות התעסוקה.

בנוסף, האוצר הבין שצריך להקים מסלול בנ"לים, אבל זה יהיה רק אם יהיה ויסקונסין.

וחשוב להדגיש – לא לשירות התעסוקה נותנים את התקציב הזה אלא לחברה פרטית!

מיקי רוזנטל ניסה לשכנע את נציג האוצר לקלוט את המאמנים ואז הוועדה תשקול לאשר את התוכנית. נציג האוצר סירב לחשוב על זה. המ.מ.מ. יתבקש להכין מסמך מיפוי של כל תוכניות התעסוקה הממשלתיות או במימון ממשלתי הקיימות היום.

 אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן.

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,