הפורום למאבק בעוני מציג מחקר עם ממצאים מדאיגים על חובות בקרב אנשים החיים בעוני בשכונה אחת בבאר שבע ›

יוסף (מסדרת סיפורי התנ"ך), 2006 cc: ויקיפדיה

הפורום למאבק בעוני מציג מחקר עם ממצאים מדאיגים על חובות בקרב אנשים החיים בעוני בשכונה אחת בבאר שבע. סכנה חברתית: שיעור בעלי החוב בשכונה (61%) גבוה בהרבה מהנתונים הארציים (20%). גובה החוב הממוצע בשכונה הוא 144,508 ₪, כשהשכר החציוני בשכונה עומד על 3,850 ₪ בלבד!

מחר, יום ג', ה-17.12.13, באירועים לציון יום העוני הבינלאומי בכנסת, יציג הפורום למאבק בעוני מחקר בראשותה של פרופ' מיכל קרומר נבו מאוניברסיטת בן גוריון, שבדקה שכונה מוחלשת אחת בבאר שבע וניתחה את שיעור ומאפייני החובות בקרב תושביה. המחקר, כולל המלצות יישומיות [מטה] נשלח גם ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ אבישי ברוורמן, בבקשה לדון בסוגיה ביום העוני.

חובות והדרה כלכלית בקרב אנשים החיים בעוני – סכנה לכלל החברה

מחקרים שונים מראים כי השכבות הפגיעות ביותר לחובות הן השכבות המוחלשות בחברה, שכן הן מצויות בסיכון להיקלע לסחרור חובות אף במצב של חוב ראשוני קטן. סחרור חובות עלול לפגוע בבריאותם הפיסית והנפשית, ואף ביכולתם להתמודד עם בעיית החובות עצמה. בשנים 2012-2013 אירעו בישראל מספר אירועים שהסבו את תשומת הלב הציבורית למצוקתם של בעלי חוב, כמו  אירועי ההתאבדות באמצעות הצתה עצמית של משה סילמן ותיאודור זוזוליה. אירועים אלו מסמלים את מרכזיותה, מורכבותה וחומרתה של בעיית החובות.

נתונים ראשוניים אודות חובות בקרב אנשים החיים בעוני

מחקר שנערך לאחרונה על ידי חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בראשות פרופ' מיכל קרומר נבו, בשכונה בעלת מאפיינים סוציו-אקונומיים נמוכים בעיר באר-שבע מעיד על קיומה של הדרה כלכלית בקרב התושבים כפי שזו באה לידי ביטוי בארבעה פרמטרים: 1) שיעור בעלי החוב בשכונה: (61%) גבוה בהרבה מהנתונים הארציים (20%). 2) אי שימוש בשירותים כלכליים בסיסיים, כדוגמת חשבון בנק: 23% מהמשיבים בכלל המדגם במחקר ו- 27% מבעלי החובות דווחו כי אין להם חשבון בנק פעיל לעומת 7% באוכלוסייה בישראל. 3) גובה סכום החוב: גובה סכום החוב הכולל לנחקר עמד על ממוצע 144,508 ₪, וחציון 50,000 ₪. הפער בין סכומים אלו לבין השכר החציוני בשכונה ( 3,850 ₪) מעיד על כך שאין לבעלי החוב יכולת לסגור את חובם בעזרת משאבי ההכנסה שלהם. 4) ריבוי החובות: 61% מקרב בעלי החוב הם בעלי יותר מחוב אחד, מה שמקשה מאד על האפשרות שלהם לפעול בהצלחה לפתרון הבעיה.

עוד עלה במחקר כי מרבית בעלי החוב  (82.9%) עשו ניסיונות להסדיר את חובותיהם אם כי רק בודדים הצליחו בכך. ממצא חשוב זה עומד בסתירה לתפיסה הרווחת כאילו אנשים החיים בעוני מתייחסים לחובות בשוויון נפש ואינם מתפקדים כסוכנים פעילים, אשר עושים מאמצים אקטיביים להסדיר את חובותיהם.

ניתוח הפורום למאבק בעוני:

  1. חסמים לסגירת חובות העומדים בפני אנשים החיים בעוני. הפורום למאבק בעוני עשה נסיון למפות את החסמים העומדים בפני בעלי חוב:

  • הגבלות המקשות על חייבים להשתלב בשוק העבודה – חייבים רבים מעוניינים לפרוע את חובותיהם בהסדר חובות. לשם כך הם מביעים נכונות להשתלב בשוק העבודה, אך הם נתקלים בקשיים מאחר ואין להם אפשרות לפתוח חשבון בנק.
  • היעדר תמריץ חיובי ושיקומי לאנשים החיים בחובות לעמוד בהסדרי תשלומים – הסדרי התשלומים כיום אינם לוקחים בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לחייב ולמשפחתו על מנת להתקיים בכבוד ואת מספר הנושים שיש למשפחה. כך שהסדרי חוב נקבעים עם כל גוף בנפרד מבלי להביא בחשבון את סך התשלומים החודשיים ואת ההוצאות החודשיות של המשפחה.
  • הנחות והסדרת חובות ארנונה – אין מידע ברור וזמין בנוגע לאפשרויות בנושא הסדרת חובות הארנונה. יתרה מזו, כאשר נצבר חוב, ההנחות הקיימות מתבטלות.
  • פריסת תשלומים וביטול הסדרי חוב –  כיום לכל רשות מקומית מדיניות גבייה שונה לעניין פריסת תשלומים. רשויות אינן מאפשרות פריסת תשלומים ריאלית המתחשבת בהכנסות ובהוצאות של החייבים.
  • מכתבי דרישה ואכיפה – מכתבי הדרישה והאכיפה המגיעים מגופי הגבייה כתובים באותיות זעירות, בשפה משפטית וחשבונאית שאינה נהירה לציבור הרחב.
  • סטאטוס החוב – כיום, חסר מידע מפורט ונגיש הכולל את גובה החוב, פירוט מרכיבי החוב, ואופן היווצרותו.
  • ריבוי מנגנוני הגבייה והסדרים שונים לגבית חוב – חייבים המעוניינים לפרוע את חובותיהם נדרשים להסדרי תשלומים מול גובים שונים, כשלכל גובה משטר גבייה והסדרים משפטיים שונים.

2. יצירת מנגנוני פעולה לקידום המענים עבור בעלי חוב החיים בעוני

התמונה העולה מתוך המחקר מובילה לקריאה מידית לפעולה רחבה וכוללת בסוגיית החובות של משקי בית פרטיים בישראל.  על פעולה שכזו לכלול עבודה בשני מישורים: האחד הוא בשינוי המבנים המערכתיים המטפלים בבעלי החובות ויוצרים את החסמים המתוארים לעיל: הנגשת המידע הניתן לבעלי חוב, יצירת מנגנונים מוסדרים לקביעת הסדרי חוב, יצירת אפשרויות לאיחוד תיקים, חקיקה למניעת אפליה בפתיחת חשבון בנק  ועוד.

המישור השני נוגע למענים הפרטניים הניתנים לבעלי החובות ועליו לכלול יצירת מערכות אליהן יכולים בעלי החוב לפנות על מנת לקבל ייעוץ ועזרה בפתרון בעיית החובות שלהם. יש לפתח את פרקטיקת ייעוץ החובות ולהנגיש אותה לחייבים.

הפורום  למאבק בעוני :

האגודה לזכויות האזרח בישראל, הארגון לזכויות הדיור, רבנים למען זכויות האדם, המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי,  עיריית ירושלים- אגף הרווחה, עמותת סינגור קהילתי,  שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, שתיל, פעילים ופעילות מקהילות החיות בעוני, אג'נדה.

בתמונה: יוסף (מסדרת סיפורי התנ"ך), 2006, cc: ויקיפדיה

אודות רבנים למען זכויות האדם

רבנים למען זכויות האדם הוא הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה מעל מאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.