מול יוזמת בגין-פראוור: כל העובדות על התיישבות הבדואים בנגב ›

5397530925_87102f74b2

אנו שמחים להעמיד בפניכם עובדות המבוססות על מחקרים ועל נייר עמדה של פרופ' אורן יפתחאל, המתבססים בתורם על מקורות ראשוניים.

אומרים לא לתוכנית מסוכנת שתדחוף את החברה הבדואית החקלאית לעיירות של אבטלה, מצוקה וייאוש

 

1. לא משתלטים על הנגב

נגד הטיעון שהבדואים תובעים רק 5% משטח הנגב אומרים כי לא ברור מהו השטח הבנוי והזמין בכלל למגורים בנגב. אז בוא נשווה רק שטחי מגורים. נשווה ערים לערים וכפרים לכפרים.

 

2. לא חסרי בעלות בקרקעות:

המדינה טוענת כי קרקעות הנגב היו ללא בעלים מהתקופה העות'מנית; אך העדויות מראות את ההפך:

כתבי אבות הציונות; מסמכים עות'מניים ובריטים; מסמכי רכישת קרקעות של יהודים מבדווים;  ואפילו דיווחיה של מומחית מטעם המדינה  –  כל אלו מצביעים במובהק כי לבדוויים הייתה בעלות על אדמות נרחבות בנגב.

ונפרט, ראשית הלכת "הנגב המת":

 

העדויות ההיסטוריות:

א. העות'מנים דווקא הכירו בבעלותם של הבדווים על קרקעותיהם:

 

ב. אבות הציונות הכירו בבעלות של הבדווים על אדמותיהם:

 

ג. הסכמי מכירה בין בדווים ליהודים מעידים על בעלותם בקרקע:

 

3. לא חדשים בנגב:

 

4. לא נוודים:

בתקופה העות'מאנית רוב הבדווים עברו לאורח חיים הנקרא 'חצי-נוודי' אשר כלל שילוב של התיישבות, עיבודים ורעייה.

א. ראיות שכבר מעל מאה הבדווים אינם נוודים לפי מפקד עות'מני עתיק:

 

ב. עדויות חוקרי האזור על חקלאות בדואית מהמאה ה-19:

 

ג. עדויות של גופים ציוניים על חקלאות בדווית מראשית המאה ה-20:

 

5. והמצב המשפטי? 

א. המעבד קרקע 10 שנים, הוא הבעלים.

 

ב. ממצאי המומחית מטעם המדינה מרמזים דווקא על תמיכה בגרסת הבדווים:

 

ג. התקיימה אפילו אוטונומיה בדואית חצי-עצמאית.

 

6. הבדווים והציונות:

תמיכה בגרסה הבדווית היא אנטי-ציונית? תלוי איך מגדירים ציונות. אבל הנה מה שסיפרו הציונים הראשונים בעניין.

קיראו את דברי אבות הציונות על ההתיישבות הבדואית בנגב בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20:

 

7. התקלות ומענים:

א. אבל היו עדויות הפוכות, שהנגב היה שממה, לא?

 

ב. אז איפה הרישומים של הבדווים על הקרקע? העות'מנים והבריטים חייבו רישום, לא?

 

ג. אבל יש מפות היסטוריות של הנגב ללא יישובים בדוויים, לא?

 

ד. ואיך הגענו מההיסטוריה לכפרים הבלתי מוכרים של היום?

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , ,

אודות רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום כמאה חברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות. שומרי משפט אינו ארגון פוליטי מפלגתי. שומרי משפט הוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי. שומרי משפט משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. שומרי משפט פועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. שומרי משפט פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית. מאז ייסודו, השתתפו אלפי מתנדבים במאות פעילויות של עשיית צדק במדינה ובחברה.