פרשת השבוע "לך לך": מי היה מלכיצדק ›

"אברהם היה מוכן לצאת נגד רעיונות מוסכמים ונגד הוריו, נגד כל החברה שבה שהוא חי, ולהסתכן בעימות עם המלך נמרוד, החזק והאכזרי" | A painting of Abraham's departure byJózsef Molnár cc: wikipedia

הרב יהונתן צ'יפמן תוהה על דמותו של אברהם. האם אברהם היה דמות ייחודית עם מסר פרטיקולרי לעם היהודי, או שמא אברהם היה דמות אוניברסלית, אנושית וכלל עולמית. ובתוך כך, מהו תפקידו של מלכיצדק ביחס לשינוי שחל באברהם. דבר תורה לפרשת "לך לך".

מאת: הרב יהונתן צ'יפמן

פרשת השבוע מתמקדת על אברהם, האב של העם היהודי, וגם "היהודי הראשון", כפי שכולם מכנים אותו. ככזה, אברהם הוא אחת משתי דמויות מכוננות ביהדות – אם משה היה "אבי הנביאים" וצינור שדרכו נתנה "תורת משה,"  אברהם היה אוהבו הגדול של אלוהים–"אברהם אוהבי" (ישעיהו מ"א, ח').  אברהם נתפס כסמל של האמונה:  "והאמין בה' ויחשביה לו צדקה" (בראשית ט"ו, ח'), של יושר,  נאמנות, של יחס קרוב אל האלוהים, של ידיעת האל – וכך זה לפני המבנה המפורט של חוקים ומשפטים הקובעים כמעט כל פרט בחייו של היהודי, כפי שניתנה ע"י משה בהר סיני.

להסתכן בעד מונותאיזם

כולנו מכירים את האגדות על איך גילה אברהם את אלוהים, בין אם כילד צעיר או כנער או כאדם מבוגר התוהה לגבי האמונות שאיתן הוא גדל. איך נוצר העולם הגדול והרחב שבו הוא חי?  לאט לאט הוא הבין שהפסלים מעץ או מאבן שאליהם סגדו משפחתו ושכניו אינם יכולים להיות אלה שבראו את העולם הגדול והנפלא, המגוון והמורכב בו אנחנו חיים.  ברגע שהיה משוכנע בקיומו של אל אחד, הוא היה מוכן לצאת נגד רעיונות מוסכמים ונגד הוריו, נגד כל החברה שבה שהוא חי, ולהסתכן בעימות עם המלך נמרוד, החזק והאכזרי.

אהבתו הנחושה ודביקותו באלוהים של אברהם, המוצגים ביתר שאת בהמשך ומגיעים לשיאם בעקדת יצחק, מביאים אותו להיות אברהם העברי או אברהם ש"כל העולם הוא בעבר אחד והוא בעבר השני", אברהם ה"לעומתי."  לפיכך מצהיר הנביא יחזקאל "אחד היה אברהם" (יחזקאל ל"ג, כ"ד) – הוא היה היחיד בעולם הפגני שבאמת ידע את אלוהים, וככזה אנחנו מהללים אותו.

cc: wikipedia | Peter Paul Rubens - The Meeting of Abraham and Melchizedek - | date 1625

"השם העברי מלכי-צדק פירושו "המלך הצדיק."" – בתמונה של הצייר הנודע רובנס אנו רואים את המפגש בין מלכיצדק ואברהם | cc: wikipedia | Peter Paul Rubens – The Meeting of Abraham and Melchizedek – | date 1625

האם אברהם פעל לבדו, או שהוא פעל בקבוצה של מנהיגים

האם הוא באמת היה היחיד?  בפרשת השבוע מספרים את הסיפור שהוא בעיתי בכמה אספקטים – על קבוצה של ארבע מלכים המונהגים ע"י כדרלעומר, שיצאה נגד קבוצה של חמישה מלכים. אברהם, משקיף ניטרלי  שראה המתרחש מהצד, נעשה מעורב כאשר הקבוצה הראשונה לקח בשבי את אחיינו לוט והחרימה את רכושו. הוא תוקף את התוקפים ויוצא מזה כגיבור כאשר הוא מביס אותם, משחרר את מלך סדום והאחרים מהמס שהיו צריכים לשלם להם.  באמצע סיפור זה ישנה פסקה קצרה, רק שלושה פסוקים, שבה אנחנו מכירים דמות מסתורית הנקראת מלכיצדק:

ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון.

ויברכהו ויאמר:  "ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ.

וברוך אל עליון אשר מיגן צריך בידיך";   ויתן לו מעשר מכל. (בראשית י"ד, י"ח-כ,).

מי האיש המסתורי הזה? איננו יודעים עליו שום דבר ממקום אחר בתנ"ך, חוץ מתהילים קי, ד' (בו מחבר מזמור זה משווה את המלך הצדיק למלכיצדק, שהיה גם כהן לאל עליון).  מי הוא היה? השם העברי מלכי-צדק פירושו "המלך הצדיק."  הוא גם מתואר כמלך שלם – עיר שבעתיד תזוהה עם ירושלים  – והחשוב ביותר, כהן לאל עליון, האלוהים האחד שברא שמים וארץ. ובאמת, אל עליון הוזכר שלוש פעמים  בפסוקים: פעם כשמלכיצדק מתואר ככהן של אלוהים, פעם כאשר אל-עליון מתואר כזה שמברך את אברהם, ופעם שלישית כאשר אלוהים מתואר כזה שהציל את אברהם מאויביו.

שתי מתנות מוזכרות כאן. מלכיצדק מביא לחם ויין לאברהם – המזון והשתייה הפשוטים והבסיסיים ביותר שמביאים לגברים החוזרים מהמערכה;  סמל להכרת התודה שלו, להכרה במעשה הגדול שלו של כניסה למלחמה שלא הייתה צריכה להטריד אותו, ועל ידי כך להגן על התושבים האחרים מפני תוקף עריץ.  ואח"כ, "ויתן לו מעשר מכל"? מי נתן למי?  מלכיצדק לאברהם או אברהם למלכיצדק? הטקסט הוא דו משמעי; כמה מהפרשנים המסורתיים אומרים שאברהם היה נחמד למלכיצדק כאשר נתן לו את המעשר וע"י כך הכיר בו ככהן של אותו אלוהים שבו הוא האמין. אך שמא מלכיצדק נתן את המעשר לאברהם, וכך הכיר בו כאיש קדוש כמוהו, או אולי יותר ממנו, כעומד גבוה יותר ממנו מבחינה רוחנית.  (אכן, יותר מאוחר, בעקבות אירוע מביך למדי, אבימלך קורא לאברהם "נביא" ומתיחס אליו בכבוד מסוים (בראשית כ',ז').

אני נוטה להשקפה השנייה. חבר יהודי-צופי הזכיר לי  לאחרונה שגם בקוראן וגם במסורת הנוצרית מלכיצדק מתואר כמי שמבשר את המסר של אברהם ומראים אותו ברגע קריטי כנשבע אמונים לאברהם כדמות עילאית מבחינה רוחנית. בהשקפה זו אנחנו חייבים לראות את העולם שבו חי אברהם כעולם פגני, אך לא לגמרי כזה.  היו נקודות של אמונה באל האמיתי. הכרה באל אחד הסתננה בצורה כלשהי למטה. מלכיצדק היה סוג של אברהם שלפני אברהם.

אברהם, תחריט עץ מאת אפרים משה ליליין | cc: ויקיפדיהמיהו העם היהודי ומה הייתה דמות מייסדו

ביהדות ישנה מתיחות תמידית בין  האוניברסלי ובין הפרטיקולרי:  האם אנחנו בעיקר שבט, "עם לבדד ישכון",  בעל ברית ייחודית עם אלוהים–ויש כאלו שאפילו טוענים שהמודעות הדתית שלנו מועברת גנטית באופן מסתורי? הרב יהודה הלוי קורא לדרך מיסטית זאת בספר הכוזרי: "עניין האלוהי". או האם אברהם הוא דמות המפיצה מסר לכל האנושות, כפי שמתואר ע"י הרמב"ם. כשאברהם למד את הרעיון של אל אחד לכל מי שהוא פגש. אברהם כדמות אנושית שכזאת הקים את יורשיו לא כל כך כעם אלא כקאדר של מורים, או מיסיונרים בכדי להפיץ את המסר רחוק ורחב ככל האפשר בעולם (כך בהלכות עבודת כוכבים א, ג). קבלתו של רעיון זה היה לא רק תקווה משיחית, אלא כבר הייתה מוכרת בעבר הרחוק על-ידי מלכיצדק ואולי על אישים אחרים כמוהו, ולכן זה משהו שיש לו פוטנציאל להתממש בעולם שלנו, כאן ועכשיו. ומה עוד:  דבר זה קורה, לא רק דרך מורי הוראה יהודים, אלא ע"י פתיחת עינינו אנו לראות את מקור האמונה האמיתית ואפילו של  העלאה ועומק רוחניים באחרים, במורים לא-יהודים מסוימים.

שבת שלום

אנא תרמו לנו וחזקו את הקולות היהודיים המקדשים את האדם באשר הוא אדם.