מפינחס בן אלעזר הכהן לברית שלום: דבר תורה לפרשת פינחס ›

חברי "ברית שלום": מגאנס ובובר מעידים לפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית. cc: ויקיפדיה

איך נסביר את העובדה ש"ברית שלום" מוענקת לפינחס בן אלעזר הכהן, כמסופר בפרשת השבוע שלנו, בצמוד לביטוי "ברית כהונת עולם", כשכר על קנאותו לה', על הריגת נשיא שבט שמעון והאישה המדיינית איתה חטא, מעשה אשר כיפר על חטאי העם כולו ומנע את השמדתו כעונש מידי ה'? לאה שקדיאל בדבר תורה לפרשת פינחס מחברת בין תנועת "ברית שלום" ההיסטורית שדמיינה מבנה מחשבה דו-לאומית, לבין פינחס בן אלעזר הכהן.

בשנות המנדט הבריטי פעלה סביב האוניברסיטה העברית בירושלים תנועת השלום הציונית הראשונה, "ברית שלום". אנשי התנועה העמידו במרכז פעילותם את ערך השלום כפי שהוא צריך להתבטא בדו-קיום בין היהודים לבין הערבים בארץ ישראל, דווקא תוך כדי הכניסה של הארץ למרחב הפוליטי המודרני, דבר שהיה כרוך בפיתוח כלכלי ודמוגרפי מואץ. התנועה הציונית הכניסה את הארץ ואת יושביה לסחרור – הזדמנות היסטורית נפלאה – אבל בצידו של הסיכוי גם סכנות רבות, אותן יש לקדם בפעילות למען השלום.

מתוך הפייסבוק של ברית שלום 2012

מתוך דף הפייסבוק של ברית שלום 2012

הקבוצה היתה קטנה וקל היה לדחוק אותה אל השולים תחת התווית של תמהונות בלתי ריאליסטית. עשרות רבות של שנים מאוחר יותר, מן הראוי להוקיר כבוד לראייה ארוכת הטווח של אנשי הרוח ההם. אמנם קמה מדינת ישראל הציונית, בניגוד לקו הפוליטי שנקטה אז הקבוצה, אבל דם רב נשפך מאז, ולפתחנו עדיין מוטלת המשימה להעמיד במרכז את ערך השוויון של בני האדם יהודים כערבים, ואת השאיפה לשלום.

הקשר התנ"כי והיהודי של ברית שלום

שתי נקודות ראויות להדגשה: הקשר ההדוק בהגותה של "ברית שלום" בין הפוליטיקה לבין יהדות רוחנית ודתית, והקשר בין מפעלה לבין המקור התנכי של שמה.

גם בשנות השבעים קדם ייסודה של תנועת השלום הדתית, "עוז ושלום" (1975), להקמת תנועת השלום הציונית הכללית "שלום עכשיו" (1978). וגם אנו, "שומרי משפט", פועלים דווקא מתוך הכרת החיבור ההדוק בין מחוייבותנו היהודית-דתית למחוייבותנו לערכים אוניברסליים. ובכל זאת, איך נסביר את העובדה ש"ברית שלום" מוענקת לפינחס בן אלעזר הכהן, כמסופר בפרשת השבוע שלנו, בצמוד לביטוי "ברית כהונת עולם", כשכר על קנאותו לה', על הריגת נשיא שבט שמעון והאישה המדיינית איתה חטא, מעשה אשר כיפר על חטאי העם כולו ומנע את השמדתו כעונש מידי ה'?

פינחס היה זקוק להגנה מפני נקמה אפשרית של שבט שמעון, ולכן הובטחה לו "ברית שלום" המפרידה בינו לבינם. הוא היה גם זקוק גם לריסון אופיו הקנאי, להפרדה בין המעשה הנכון הפעם לבין הנטיה להגיב כך בכל עת… אך אין המדובר רק בשלומו הפרטי, כי אם גם בשלום העם כולו – הברית מפרידה בין ישראל לבין החטא, שומרת על הייחוד היהודי, על הייעוד היהודי, ולשם כך דרוש מעשה אמיץ, הכרעה שנויה במחלוקת!

"ברית שלום" איפוא אינה פציפיזם בודהיסטי, כי אם חתירה לחיים יהודיים ראויים עליהם אנו מוכנים להגן בעת הצורך, במלחמתנו בתועבה אליה עלולים להידרדר בני אדם, גם בני אדם שהם בני עמנו.