הפורום למאבק בעוני

סמל הפורום למאבק בעוני

סמל הפורום למאבק בעוני

הפורום למאבק בעוני מזדהה עם עם אנשים החיים בעוני בעולם, תוך היענות לקריאת עצרת האו"ם מ- 1993. במסגרת הפורום מאורגנים אירועים ביחד עם שותפים תושבים מקהילות החיות בעוני וארגונים חברתיים, מומחים ואנשי מקצוע. הפורום פועל בתמיכת הקרן החדשה לישראל. בנוסף, אנשים החיים בעוני מחזיקים בידע ייחודי בנושא; ידע שחייב להילקח בחשבון כאשר נקבעת מדיניות לצמצום העוני. על כן אנשים החיים בעוני חייבים להיות חלק מקביעת המדיניות לצמצום עוני. לא כך קורה בוועדת אלאלוף לצמצום העוני שסרבה לפניית הפורום לשלב אנשים המתמודדים עם עוני בדיונים. אנו מבטיחים לעקוב אחר יישום המלצות ועדת אלאלוף למאבק בעוני בפרט ולהעלות את שאלת חיסול העוני לסדר היום הציבורי, כלכלי, חברתי ופוליטי.

פוסטים נבחרים מהעבודה של הפורום למאבק בעוני:

2018

2017

2016

Download the PDF file .

2016

 

2015

2014

  • מאמר המערכת של "עיתון הארץ" קורא לשתף את האנשים החיים בעוני בדיון על עתידם והתוכניות לסייע להם. אנחנו, ב"רבנים למען זכויות אדם" מקווים מאוד ששר הרווחה ישמע את המסר הברור הזה!, עיתון "הארץ", 6.1.2014
  • המאבק שלנו להשמעת הקול של העניים בישראל הגיע לכותרת ראשית ב"הארץ". אמנם בוועדה למלחמה בעוני, שהקים משרד הרווחה, לא רוצים לשמוע עניים, אבל יועצי חברת מקינזי בפנים. אבל עדיין לא ויתרנו על האמונה שהוועדה תשנה את דרכה. לדברי הרב עדית לב, מנהלת תחום צדק חברתי ב"רבנים למען זכויות אדם", משרד ראש הממשלה: "דחף את הוועדה לעבוד עם מקינזי, המרוויחה מהליכי הפרטה ושינוי במגזר הציבורי, על פני מכון ברוקדייל, מכון ציבורי בבעלות חצי ממשלתית. צעד זה נעשה מאחורי הקלעים ומעלה שאלה לגבי הכיוונים שאליהם מנסים לכוון את המלצות הוועדה". קיראו את הכתבה המלאה של אור קשתי באתר "הארץ", 5.1.2014

פוסטים נוספים של הפורום למאבק בעוני. הפורום למאבק בעוני כולל את האירגונים הבאים: האגודה לזכויות האזרח בישראל, הארגון לזכויות הדיור, המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי,  עיריית ירושלים- אגף הרווחה, עמותת סינגור קהילתי,  שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, שתיל, פעילים ופעילות מקהילות החיות בעוני.