פורום האירגונים לביטול חוק ההסדרים

Screenshot 2016-08-10 16.10.54

פוסטים נבחרים מהעבודה של הפורום לביטול חוק ההסדרים:

2016

Download the PDF file .

2015

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים: האגודה לזכויות האזרח ● האגודה לזכויות החולה ●  חדר המצב ● כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים ● שומרי משפט – רבנים לזכויות האדם  ● שתיל