תורמים

FotorCreated

להלן רשימת התורמים לרבנים למען זכויות האדם. תוכלו לתרום לנו באמצעות אתר מאובטח או בדרכים נוספות.

רבנים למען זכויות האדם מקבלים תרומות מאלפי שותפים ומתורמים מכל רחבי העולם, שהצטרפו לסייע לנו במאבק לממש זכויות האדם בנאמנות למסורת היהודית. כל תרומה, בכל צורה, מקרבת תיקון חברתי. כמו שנאמר בפרקי  אבות, "הוא היה אומר, לא עליך כל המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל." [פרקי אבות, ב', טז].

מתחת נמצאת רשימת התורמים שתרמו יותר מ-20,000 ש"ח בשנת 2016. אנו מודים לתורמים ולכל אלפי התורמים האחרים שסייעו לנו בשנת 2016 ובשנים הקודמות.

 

***

 • Bader Philanthropies
 • Willam Benter
 • Caritas Belgium
 • Children of Peace
 • Church of Sweden
 • Evangelical Church, Germany
 • Finn Church Aid
 • Roger and Brenda Gibson
 • Tom Kaneb
 • Karl Kahane Foundation
 • Kerk in Actie
 • Yaffa and Paul Martiz
 • Middle East Foundation for Peace
 • Misereor
 • Niwano Foundation for Peace
 • Norwegian Church Aid
 • O’Brien Foundation
 • Operation Dove
 • Overseas Resources
 • Andy Pleatman
 • Trocaire
 • Donations from Foreign Government Entities:
 • British Consulate General
 • AECID
 • Full 2016 audit

FotorCreated1