תורמים

FotorCreated

להלן רשימת התורמים לרבנים למען זכויות האדם. תוכלו לתרום לנו באמצעות אתר מאובטח או בדרכים נוספות.

עושי צדקה

תרומות מעל $5,000

The Ada G. and Stanley I. Halbreich Foundation
AECID
Alan Sussman
Alexander S Preker
Alfred Bader
Anonymous
Caritus Belgium
Church of Sweden
European Commission
Firedoll Foundation
Foundation for Middle East Peace
Google Matching Gifts Program
Human Rights Defenders Fund
Iris O’Brien Foundation
The Social Justice Fund
Karl Kahane Foundation
Kerk in Actie
Liberal Judaism- The Montagu Center
Lois Q. Whitman
Lois and Richard England Foundation
Luis Lainer
Michael J. Hirschhorn
Michael Ratner
Misereor
The Moriah Fund
New Israel Fund
NGO Development Center
Norwegian Church
Overseas Resources
Foundation Ltd
Quail Roost Foundation
Robert L and Edith Zinn
The Samuels Foundation
Topol Family Fund
Sparkplug Foundation
Stein Sharpe Family Fund
Tal Pritzker
Tom and Gail Kaneb
Trocaire
Vivian and Paul Olum
Winograd-Hunter Fund

שומרי משפט

תרומות בין $1,000-$4,999

Almoney Fund

Amcha for Tsedakah

Rabbi Amy E. Eilberg

Rabbi Amy Schwartzman

Rabbi Anita Steiner

Rabbi Andrea C. London

Asia Connection, Inc

Barbara Dobkin

Rabbi Barbara J. Zacky

Susan and Benjamin Baxt

Bureau of Jewish Education

Catherine S England

Rabbi Charles M. Feinberg

Coggeshall Restoration, Inc

Congregation Beth El of Sudbury,MA

Craig M Oettinger

Daniel Bogard

David Smiley

David Berkal

Rabbi David Stern

Rabbi David A. Teutsch

David and Rabbi Jacqueline Koch Ellenson

Edward Witten

Eleanor Friedman

Elizabeth Lehman and Ruben Kraiem

Ellen Grobman

Rabbi Ellen Lippman

Rabbi Elliot Tepperman

Rabbi Elyse D. Frishman

Enid Shapiro

Evely L. Shlensky

Freeman Family Foundation

Gail Tomberg

Glickenhaus Foundation

Google Matching Gifts Program

Rabbi Gordon Tucker

Harriet and Richard Orkand Family Educational and Charitable Foundation

Howard J. Wial

Daniel Rice and Ilise S Cohen

Rabbi Isaac D. Serotta

Jeanne Blaustein

Jeffrey Justin

Dr. Jeremiah P and Alicia Ostriker

Joan M. Karlin

Rabbi Joel Sisenwine

Rabbi Jonathan Kligler

Rabbi John L. Rosove

Rabbi Joseph Wolf

Joshua Newman

Judith A Jarashow

Judith Orloff

Judith Scheuer and Joseph Mellicker

Jules Bernstein

Rabbi Kenneth M. Chasen

Kit Colbert

Larry Buck

Larry K. Keefer

Laurel E. Friedman

Rabbi Lester Bronstein

Louise D. and Morton J Macks Family Foundation, Inc

Rabbi Marcia Prager

Marianne Udow-Phillips

Marion Fredman

Rabbi Mark H. Levin

Marlene Booth

Marvin Naiman and Margery Goldman Family

Maxine A. Goldblum

Michael J. Skloff and Marta Kaufman

Michael Kieschnick

Michael Radwin

Michael Schecter

Rabbi Michael Strassfeld

Michael J. Zigmond

Michelle H. Green

Michelle A. Ores Schorin

Microsoft Matching Gifts Program

Milton Viorst

Nancy Bernstein

Rabbi Nancy Flam and Neil Kudler

Nancy Meyer

Rabbi Nancy H. Wiener

Oz Benamram and Gali Freedman

Paul S. Grobman

Rabbi Paula F. Marcus

Rabbi Peter J. Rubinstein

Rabbi Rachel Goldenberg

Rachel B. Tiven

Rachel S. Bearman

Rabbi Richard J. Jacobs

Richard Tavan

Robert L. Zinn

Rabbi Rolando J. Matalon

Ronnie Williams

Rubin Family Foundation

Russell Pearce

Rabbi Sally J. Priesand

Sameer Y. Merchant

Sarah Perman

Scott and Jasmine Roseman

Rabbi Sheila P. Weinberg

Stephanie Barbe Hammer

Stephen Marglin

Rabbi Steven C. Reuben

Stanley Eisenberg

Rabbi Sue Levi Elwell

Rabbi Susan A. Talve

Suzanne J. Marks

Sybil and Steve Wolin

Temple Beth Emeth, Ann Arbor, MI

Vivian and Paul Olum Charitable Foundation

William Resnick

William E. Rose

  • בנוסף קיבלנו תרומות גם מהאיחוד האירופי

***

FotorCreated1