רבנים למען זכויות האדם מתנגדים לענישה קולקטיבית

עוצר בחווארה. 5.4.2016

עוצר בחווארה. 5.4.2016

רבנים למען זכויות האדם מתנגדים לענישה קולקטיבית וטוענים שהיא אינה מוסרית, אינה יהודית ואינה עומדת בקנה אחד עם עקרונות דמוקרטיים.