סקירות, נתונים ודוחות

  • סקירה על האפלייה במדיניות הביטחונית בגדה – לא לפי מידת האיום; לפי מוצא – סקירה מטעם רבנים למען זכויות האדם על האפליה השיטתית הגלומה במדיניות הביטחונית בגדה, והפועלת כנגד הפלסטינים. בסקירה מודגם כי גם לנוכח סיטואציות ביטחוניות דומות, התנהלות הכוחות משתנה דרסטית לפי הזהות של התוקפים והקורבנות, ולא קשורה רק בחומרת האיומים. 4.6.17