מערכי שיעור למועדים יהודיים

Untitled collage

חומרים למועדים יהודיים, כפי שנכתבו על ידי רבנים למען זכויות האדם:

ראש השנה

יום הכיפורים

סוכות

חנוכה

טו בשבט

  • נטיעות של תקווה חג ט"ו בשבט – ניתן להקרין את הסרטון המראה כיצד בחג ט"ו בשבט נטענו עצים, הן עם חקלאים פלסטינים שסבלו מתגי מחיר ופשעי שינאה, והן עם עם הבדואים הנאבקים נגד הריסת אום אל חיראן בנגב

 

פסח

 

לא תסגיר! : חוברת מקורות לכינוס הרבני – "אחריות יהודית בסוגית מבקשי המקלט והפליטים"

להלן חוברת מקורות לכינוס הרבני – "אחריות יהודית בסוגית מבקשי המקלט והפליטים". החוברת ניתנת להורדה כקובץ PDF

Download the PDF file .