מערכי שיעור למועדים יהודיים

Untitled collage

חומרים למועדים יהודיים, כפי שנכתבו על ידי רבנים למען זכויות האדם:

ראש השנה

יום הכיפורים

סוכות

חנוכה

טו בשבט

  • נטיעות של תקווה חג ט"ו בשבט

ניתן להקרין את הסרטו המראה כיצד בחג ט"ו בשבט נטענו עצים הן עם חקלאים פלסטינים שסבלו מתגי מחיר ופשעי שינאה, והן עם תושבי אוכלוסיות מוחלשות בשכונת הקטמונים בירושלים.

פסח