להתנדב

cc: flickr / google images - Hand Telephone Receiver - "It's for you" by Dave Dugdale

יש מספר דרכים שתוכלו להתנדב ולתרום לפעילויות של רבנים למען זכויות האדם: